Händer det att du får i uppgift att reda ut någon specifik frågeställning och att du förväntas samla ihop fakta, analysera och sammanfatta allt arbete i ett dokument fastän detta inte är din huvudsakliga arbetsuppgift. Då kan den här korta utbildningen kanske vara till stöd för dig.

Efter utbildningen ska du ha en enkel struktur som stöd för att genomföra arbetet. Vi visar de viktigaste arbetsmomenten i en utredning, från att tolka ett utredningsuppdrag till att presentera en färdig rapport för beställaren.