Att utreda och reda ut
Händer det att du ibland får i uppgift att reda ut någon specifik frågeställning och att du förväntas samla ihop fakta, analysera och sammanfatta allt arbete i ett dokument fastän detta inte är din huvudsakliga arbetsuppgift. Då kan den här korta utbildningen kanske vara till stöd för dig. Att utreda en fråga kan vara ett mycket stimulerande arbete men det kräver också en del av dig som utredare. Att ha en enkel struktur som stöd för att genomföra arbetet kan vara till god hjälp sådana gånger.

Mål
Du ska efter utbildningen kunna förstå och använda en enkel processbeskrivning som stöd när du ska göra enklare utredningar. Processbeskrivningen innehåller råd och stöd i utredningens olika arbetsmoment.

Inbjudan
Här hittar du inbjudan

Anmälan
Anmäl dig här Sista anmälningsdag 17 maj.