Webbtillgänglighet för ledningsgrupper

Tid :  20 maj, kl. 8.30-9.30
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 10 maj 2019

Syfte
Efter utbildningen ska du ha förståelse för hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service påverkar organisationen och arbetssättet – dels för befintliga webbplatser och tjänster innan lagen träder ikraft, dels för framtida förvaltning och nyutveckling.

Förkunskaper
Du bör komplettera med grundutbildningen i webbtillgänglighet som genomförs i direkt anslutning till det här utbildningstillfället.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till dig som ingår i en ledningsgrupp eller på annat sätt ansvarar för verksamhetsutveckling, systemutveckling eller kommunikation via webb eller mobilapplikationer.

Innehåll
Föreläsning om hur lagkraven påverkar organisationen och arbetssättet.

Programpunkter
– Inventering av befintliga system.
– Samordning av insatser för att åtgärda konstaterade brister.
– Samordning av kommunikationsinsatser för webbtillgänglighet, inklusive obligatoriska tillgänglighetsredogörelser.
– Samordning av utbildning av beställare, inköpare, utvecklingsteam och kommunikatörer.
– Att skapa en kultur som främjar inkluderande digitalisering.
– Behovet av rutiner för att ta emot anmälningar om bristande tillgänglighet.
– Tillsynsmyndighetens arbete för att kontrollera lagens efterlevnad.

Utbildare
Tommy Olsson, DIGG, Specialist inom webbtillgänglighet
Erik Jansson, SPV, UX-designer specialiserad inom webbtillgänglighet

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 10 maj.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!