Start

Observera att samtliga utbildningar kommer att genomföras digitalt november 2020 – juni 2021

22 olika organisationer. 22 olika uppdrag. Vi samarbetar för att det ger oss mer.

Våra senaste aktiviteter


Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra nordlänen

Välkommen till en digital nätverksträff i samband med uppmärksammandet av internationella kvinnodagen 2021. Syftet med nätverksträffarna är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kopplat till jämställdhet. Den inleds med att ta avstamp i den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, som fyllt 25 år.
För mer information och anmälan, läs mer på Länsstyrelsen i Västernorrlands webbplats:
Nätverksträff […]

Läs mer

AI i fokus på förmiddag


Det blev rusning till Grönborg då Myndighetsnätverket tillsammans med Bron innovation ordnade en förmiddag om artificiell intelligens. På programmet stod en framtidsspaning med Göran Lindsjö, entreprenör och rådgivare inom AI samt en presentation av […]

Läs mer

Stor chefskonferens i Sundsvall

I slutet av januari arrangeras Offentlig chef i Sundsvall. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.
– Genom att stå som värd för Offentllig chef vill vi visa upp […]

Läs mer

Frukostseminarium med mobilfilmsproduktion på agendan


Den 19 november hade vi  Helena Brunkman och Mats Strömqvist från Rallarsving på besök hos oss för att berätta mer om deras app Clipsk. Appen används för grafisk efterproduktion av mobilfilmer. Goda tips varvades med en demonstration av hur du […]

Läs mer

Juristträff Myndighetsnätverket


Torsdagen 14 november arrangerade Myndighetsnätverket en juristträff hos SPV. Ett 40-tal jurister samlades för att få veta mer om artificiell intelligens (AI) och samspelet mellan teknik och juridik.
Dagen inleddes med att Katarina Nordensson, samordnare Myndighetsnätverket berättade om vilka aktiviteter som är på gång i […]

Läs mer

Visa alla >>