Start

Observera att samtliga utbildningar kommer att genomföras digitalt november 2020 – juni 2021

22 olika organisationer. 22 olika uppdrag. Vi samarbetar för att det ger oss mer.

Våra senaste aktiviteter


Erfarenhetsutbyte inom förändringsledning

Myndigheter och kommuner genomgår ständig förändring. Var med och träffas i vårt erfarenhetsutbyte om just förändringsledning. Vi delar med oss av vilka erfarenheter som finns i våra olika organisationer.
Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att leda individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Vi tror att vi har mycket att vinna genom att dela våra erfarenheter, […]

Läs mer

Erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030

Arbetar du med frågor som berör hållbarhet i din organisation? Då har du möjlighet att delta i vårt erfarenhetsutbyte om hållbarhetsfrågor – en aktuell fråga som berör våra statliga myndigheter och kommuner i hög grad. Välkommen att delta!

Kontaktperson: Marika Bystedt Gaulitz, Länsstyrelsen i Västernorrland (marika.bystedt.gaulitz@lansstyrelsen.se)
Startdatum: 27 januari 09.00-11.00
Sista dag för anmälan: 25 januari

Detta formulär fungerar endast med de två senaste […]

Läs mer

Myndighetsnätverket 2021 – digitalt uppstartsmöte om kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Vi startar året med ett digitalt uppstartsmöte där styrgruppsmedlemmarna Maria Humla och Berit Högman informerar om Myndighetsnätverkets förnyelseresa.
Därefter lyssnar vi på Mittuniversitetet som berättar om hur det livslånga lärandet är en viktig del av vår kompetensförsörjning framåt. Vad kan vi göra tillsammans?

Datum: 23 februari 13.00-14.30
Kontaktperson: Sara Brundin, Länsstyrelsen i Västernorrland (sara.brundin@lansstyrelsen.se)
Sista dag för anmälan: 20 februari

Detta formulär fungerar endast med […]

Läs mer

AI i fokus på förmiddag


Det blev rusning till Grönborg då Myndighetsnätverket tillsammans med Bron innovation ordnade en förmiddag om artificiell intelligens. På programmet stod en framtidsspaning med Göran Lindsjö, entreprenör och rådgivare inom AI samt en presentation av […]

Läs mer

Stor chefskonferens i Sundsvall

I slutet av januari arrangeras Offentlig chef i Sundsvall. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.
– Genom att stå som värd för Offentllig chef vill vi visa upp […]

Läs mer

Visa alla >>