Start

Observera att samtliga utbildningar kommer att genomföras digitalt under 2021.

Vi samarbetar för att det ger oss mer!

Våra senaste aktiviteter


Erfarenhetsutbyte – Hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030

Regeringen har som ambition att genomförandet av agenda 2030 ska ske genom de ordinarie processerna och att Sverige ska vara ledande i genomförandet. Det gör att vi statliga myndigheter har en viktig roll i genomförandet. Tillsammans sitter vi på en bredd av ansvarsområden och uppdrag som alla kan bidra och balansera de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Tillsammans kan vi […]

Läs mer

Samverkan för jämställdhet

Välkomna till en första nätverksträff där vi tillsammans stakar ut vägen för en regional stöd- och lärandefunktion inom jämställdhetsområdet. Vi inleder samverkan inom Myndighetsnätverket med en workshop där vi identifierar former för behov av samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsområden.

När: 20 maj kl. 13.00-15.00. Sista anmälningsdag är 17 maj.
Var: Genomförs digitalt
Målgrupp: Funktioner med ansvar för jämställdhetsfrågor. Nätverket riktar sig både till myndigheter […]

Läs mer

Lär dig mer om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet

Länsstyrelserna arrangerar ett webbinarium den 19 maj, inklusive en kortare webbutbildning, om hur rasism tar sig uttryck på arbetsmarknaden. Detta sker inom ramen för uppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.
Läs mer och anmäl dig här.
Rasism i arbetslivet | Länsstyrelsen i Västernorrland

Läs mer

AI i fokus på förmiddag


Det blev rusning till Grönborg då Myndighetsnätverket tillsammans med Bron innovation ordnade en förmiddag om artificiell intelligens. På programmet stod en framtidsspaning med Göran Lindsjö, entreprenör och rådgivare inom AI samt en presentation av […]

Läs mer

Stor chefskonferens i Sundsvall

I slutet av januari arrangeras Offentlig chef i Sundsvall. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.
– Genom att stå som värd för Offentllig chef vill vi visa upp […]

Läs mer

Visa alla >>

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

10 februari:
Effektiva möten

24 februari + 22 mars:
Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

1-2 mars, 29-30 mars:
Ledare utan personalansvar

2-3 mars:
Coachande förhållningssätt

5-6 april:
Chef i staten

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed