AI-förmiddag med Göran Lindsjö

Tillsammans med Bron Innovation ordnar Myndighetsnätverket ett frukostseminarium om artificiell intelligens. Göran Lindsjö, företagare och rådgivare inom AI omvärldsbevakar och framtidsspanar och DIGG presenterar delar av ett regeringsuppdrag där man ska främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI.

Tid: Fredag den 31 januari, kl. 8.30-11.30

Plats: Grönborg

Anmälan: På grund av det stora intresset för detta evenemang har vi nått ett max för hur många vi kan ta emot och vi tvingas tyvärr sätta stopp för fler anmälningar.

Program:

  • 8.00-8.30 Frukost
  • 8.30-10 Göran Lindsjö omvärlds- och framtidsspanar
  • 10-11 DIGG presenterar sitt uppdrag med att öka offentlig förvaltnings användning av AI
  • 11-11.30 Reflektion

Kostnad: Seminariet är gratis.

Om föreläsaren: Göran Lindsjö är bosatt i USA och arbetar med ett omfattande nätverk i de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Göran är AI-rådgivare både i Sverige och internationellt. Han har startat och drivit flera företag inom AI, styrelsearbete i flera IT-företag och erfarenhet av arbete vid Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering.

Välkommen!