Aktiviteter

Erfarenhetsutbyte inom förändringsledning

Myndigheter och kommuner genomgår ständig förändring. Var med och träffas i vårt erfarenhetsutbyte om just förändringsledning. Vi delar med oss av vilka erfarenheter som finns i våra olika organisationer.
Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att leda individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Vi tror att vi har mycket att vinna genom att dela våra erfarenheter, […]

Läs mer

Erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030

Arbetar du med frågor som berör hållbarhet i din organisation? Då har du möjlighet att delta i vårt erfarenhetsutbyte om hållbarhetsfrågor – en aktuell fråga som berör våra statliga myndigheter och kommuner i hög grad. Välkommen att delta!

Kontaktperson: Marika Bystedt Gaulitz, Länsstyrelsen i Västernorrland (marika.bystedt.gaulitz@lansstyrelsen.se)
Startdatum: 27 januari 09.00-11.00
Sista dag för anmälan: 25 januari

Läs mer

Myndighetsnätverket 2021 – digitalt uppstartsmöte om kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Vi startar året med ett digitalt uppstartsmöte där styrgruppsmedlemmarna Maria Humla och Berit Högman informerar om Myndighetsnätverkets förnyelseresa.
Därefter lyssnar vi på Mittuniversitetet som berättar om hur det livslånga lärandet är en viktig del av vår kompetensförsörjning framåt. Vad kan vi göra tillsammans?

Datum: 23 februari 13.00-14.30
Kontaktperson: Sara Brundin, Länsstyrelsen i Västernorrland (sara.brundin@lansstyrelsen.se)
Sista dag för anmälan: 17 februari

Detta formulär fungerar endast med […]

Läs mer

AI i fokus på förmiddag


Det blev rusning till Grönborg då Myndighetsnätverket tillsammans med Bron innovation ordnade en förmiddag om artificiell intelligens. På programmet stod en framtidsspaning med Göran Lindsjö, entreprenör och rådgivare inom AI samt en presentation av […]

Läs mer

Stor chefskonferens i Sundsvall

I slutet av januari arrangeras Offentlig chef i Sundsvall. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.
– Genom att stå som värd för Offentllig chef vill vi visa upp […]

Läs mer

Frukostseminarium med mobilfilmsproduktion på agendan


Den 19 november hade vi  Helena Brunkman och Mats Strömqvist från Rallarsving på besök hos oss för att berätta mer om deras app Clipsk. Appen används för grafisk efterproduktion av mobilfilmer. Goda tips varvades med en demonstration av hur du […]

Läs mer

Juristträff Myndighetsnätverket


Torsdagen 14 november arrangerade Myndighetsnätverket en juristträff hos SPV. Ett 40-tal jurister samlades för att få veta mer om artificiell intelligens (AI) och samspelet mellan teknik och juridik.
Dagen inleddes med att Katarina Nordensson, samordnare Myndighetsnätverket berättade om vilka aktiviteter som är på gång i […]

Läs mer

Vilka förväntningar har vi på Myndighetsnätverket?


Tisdagen den 1 oktober träffades tio av  Myndighetnätverkets medlemmar för att diskutera ett bättre och smartare samarbete i framtiden. 
Workshopen hölls hos Centrala studiestödsnämnden och Jan Söderholm, ekonomichef på CSN började mötet med att hälsa deltagarna välkomna.
Vad gör vi mest nytta?
Därefter tog Annika Stenberg, generaldirektör […]

Läs mer

Ledningsgruppsdagen 2019 – framtidens ledarskap

Måndagen den 16 september samlades cirka 30 generaldirektörer och chefer inom Myndighetsnätverket för att fördjupa sig och utbyta erfarenheter kring temat ”Framtidens ledarskap”.
– Samverkan och att stärka regionen är ett ledord för allt arbete inom nätverket, säger landshövding Berit […]

Läs mer

Video: föreläsning om hur man kan utveckla ledningsgrupper

Den norske forskaren Henning Bang har i flera decennier studerat över 200 nordiska ledningsgrupper och sett att många har stora brister gällande ledningsgruppens förutsättningar, processer och resultat. Utifrån detta har han skapat verktyget ”Effect” som mäter 24 viktiga områden, ett verktyg som Affärskraft idag använder i ledningsgruppsutveckling.
Du kan se föreläsningen här:
Video: Hur kan man utveckla ledningsgrupper?

Läs mer

Visa alla >>