Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv då ska du utveckla ditt självledarskap

Tid: 9 september kl 13:00-16:30 + 7 oktober kl 13:00-16:30  samt två individuella coachingstillfällen som du kommer överens om med utbildaren.
Respektera start och sluttider.

Plats: Utbildningen genomförs på distans.
Pris: Ca 4 900:-
Sista anmälningsdag: 30 augusti.

Syfte
Du kommer utveckla dig själv genom insikter och verktyg i hur du kan stärka ditt självledarskap och med framgång leda dig själv. Du får ökad förståelse för hur du kan realisera det du vill uppnå och lyckas med. Vidare får du ökad insikt om dina drivkrafter och värderingar samt din målbild – vägen dit och eventuella hinder. Tillsammans med andra får du möjlighet att reflektera, utveckla tankar och idéer som ger tydlighet i ditt självledarskap.

Metod
Vi arbetar med interaktivitet och delaktighet, upplevelsebaserad inlärning och individuellt arbete, alla med väl beprövade verktyg och modeller som har koppling till senaste vetenskapliga forskning. En viktig del är tid för egen reflektion och övningar. För detta finns ett deltagarhäfte som följer utbildningsprocessens struktur. Du kommer ges möjlighet till fruktbara diskussioner och erfarenhetsutbyten i både grupprum och helgrupp.

Varje utbildningsdel avrundas med uppföljning i din individuella handlingsplan och med de mål du vill uppnå. Hemuppgifter ges och följs upp vid nästkommande tillfälle. Alla deltagare erbjuds en lärpartner och tillsammans kan ni bidra till varandras framgång i självledarskapet. De två coachningstillfällena ger utrymme för individuellt stöd.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som vill utveckla sitt självledarskap. 

Programpunkter
Efter utbildningen har du fått:

  • Verktyg och metoder att ”kicka” igång ditt självledarskap och din motivation!
  • Ökad förståelse för hur du kan realisera det du vill lyckas med
  • Ökad insikt kring dina drivkrafter och värderingar
  • Stärkt självkännedom
  • Ökad kännedom om dina styrkor och vad som behövs för att nå bättre resultat
  • Stärkt förmåga till öppenhet i din kommunikation och i dina relationer
  • Förståelse för vikten av målbilder och belöningar, tänk på vad du tänker
  • Skapa en motiverande och personlig målbild ”SMARTA mål ”– din egen vision
  • Kontinuerligt arbeta med din handlingsplan

Förberedelser Information om förberedelser mailas till dig i god tid inför utbildningen.

Utbildare
Karin Ihd, Affärskraft i Skandinavien AB. 

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 30 augusti 2021.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 1 vecka innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Detta formulär fungerar endast med de två senaste versionerna av respektive webbläsare.
Ett bekräftelsemejl skall anlända till angiven adress efter anmälan. Om inte, kontakta oss.
Fält med * måste fyllas i.

Befattning/Roll *
Myndighet *

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Ange e-post igen*
Telefon
Meddelande (till exempel allergi, specialkost mm.)
Kom ihåg att tala med din chef innan du anmäler dig

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.