Samverkan för jämställdhet

Välkomna till en första nätverksträff där vi tillsammans stakar ut vägen för en regional stöd- och lärandefunktion inom jämställdhetsområdet. Vi inleder samverkan inom Myndighetsnätverket med en workshop där vi identifierar former för behov av samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsområden.

  • När: 20 maj kl. 13.00-15.00. Sista anmälningsdag är 17 maj.
  • Var: Genomförs digitalt
  • Målgrupp: Funktioner med ansvar för jämställdhetsfrågor. Nätverket riktar sig både till myndigheter som är utsedda till JiM-myndigheter (jämställdhetsintegrering i myndigheter) och övriga medlemmar i Myndighetsnätverket.
Detta formulär fungerar endast med de två senaste versionerna av respektive webbläsare.
Ett bekräftelsemejl skall anlända till angiven adress efter anmälan. Om inte, kontakta oss.
Fält med * måste fyllas i.

Befattning/Roll *
Myndighet *

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Ange e-post igen*
Telefon
Meddelande (till exempel allergi, specialkost mm.)
Kom ihåg att tala med din chef innan du anmäler dig

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

AI i fokus på förmiddag


Det blev rusning till Grönborg då Myndighetsnätverket tillsammans med Bron innovation ordnade en förmiddag om artificiell intelligens. På programmet stod en framtidsspaning med Göran Lindsjö, entreprenör och rådgivare inom AI samt en presentation av DIGG:s regeringsuppdrag med att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillämpa AI.

Att AI är hett visades av att anmälningen tvingades stänga med två veckor kvar till evenemanget. Att det inte är ett ämne enbart för IT-avdelningen visades av att deltagarna kom från alla delar av våra medlemsmyndigheter.

– Jättekul säger Katarina Nordensson, koordinator på Myndighetsnätverket, vi får säkert anledning att ordna fler aktiviteter i detta ämne.

Här hittar du material från AI-förmiddagen:

Göran Lindsjös presentation

Patrick Eckemos presentation om DIGG:s regeringsuppdrag

Resultaten på AI-frågorna

Stor chefskonferens i Sundsvall

I slutet av januari arrangeras Offentlig chef i Sundsvall. Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.

– Genom att stå som värd för Offentllig chef vill vi visa upp Sundsvallsregionen samtidigt som vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling för alla chefer i kommuner och annan offentlig verksamhet i regionen, säger Maria Wallner på Sundsvalls kommun.

– Årets tema är Morgondagens ledarskap. Målet är att skapa ett forum där en fortsatt välfärd med medborgaren och samhället är i fokus. Med några av landets och välfärdens viktigaste utmaningar i tankarna har programrådet skapat årets program, vi tror på att lyfta blicken och belysa de uppenbara problem som landets kommuner, regioner och även staten kommer tvingas hantera i framtiden, men också visa på möjliga vägar framåt.

Under Tips i högermenyn hittar du en länk till evenemanget där du kan läsa mer och anmäla dig till Offentlig chef.

Frukostseminarium med mobilfilmsproduktion på agendan

Den 19 november hade vi  Helena Brunkman och Mats Strömqvist från Rallarsving på besök hos oss för att berätta mer om deras app Clipsk. Appen används för grafisk efterproduktion av mobilfilmer. Goda tips varvades med en demonstration av hur du kan piffa upp dina mobilfilmer med väldigt enkla tryck och svep.

Ett femtontal deltagare från olika myndigheter i Sundsvall samlades i ottan på Grönborg för att spana in den nya appen Clipsk som produktionsbolaget Rallarsving ligger bakom.

Med appen kan du på ett enkelt sätt göra efterarbetningar av din mobilfilm för att få en mer proffsig uppsyn på den innan du skickar ut den i etern. Du kan lägga dit din logga och ladda upp din grafiska profil för att använda de typsnitt och färger som gäller för din organisation.

Helena och Mats bjöd på handfasta tips kring mobilproduktion i stort men även mer direktriktade tips för vad man kan göra med Clipsk.

 

 

 

Juristträff Myndighetsnätverket

Torsdagen 14 november arrangerade Myndighetsnätverket en juristträff hos SPV. Ett 40-tal jurister samlades för att få veta mer om artificiell intelligens (AI) och samspelet mellan teknik och juridik.

Dagen inleddes med att Katarina Nordensson, samordnare Myndighetsnätverket berättade om vilka aktiviteter som är på gång i nätverket.  Därefter föreläste Tomas Hellström, chefsarkitekt på SPV och Jimmy Everitt, chefsjurist på SPV om teknikutvecklingen som har lett fram till AI, konkreta AI-tillämpningar och relevanta rättsliga frågeställningar.
Under de senaste åren har det hänt mycket inom AI-området och deltagarna fick ta del av intressanta myter och sanningar kring detta. Det fördes också en diskussion om juridiska möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering och AI. Sist men inte minst avrundades dagen med en dragning av de pågående regeringsuppdrag om AI som just nu finns i offentlig förvaltning.

Text: Camilla Borgström

Foto: Steven Persson

Vilka förväntningar har vi på Myndighetsnätverket?

Tisdagen den 1 oktober träffades tio av  Myndighetnätverkets medlemmar för att diskutera ett bättre och smartare samarbete i framtiden. 

Workshopen hölls hos Centrala studiestödsnämnden och Jan Söderholm, ekonomichef på CSN började mötet med att hälsa deltagarna välkomna.

Vad gör vi mest nytta?
Därefter tog Annika Stenberg, generaldirektör för Bolagsverket, vid och berättade om vad som hänt i Myndighetsnätverket hittills i år. Mötets deltagare enades om att nätverket är en bra plattform för regionen. Tillsammans är vi starka och det är viktigt att vi taktiskt arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Nätverket bidrar till att skapa en attraktionskraft för att locka såväl nya som gamla medarbetare att bo och arbeta i regionen.

Hur kan vi på bästa sätt använda kraften i varandra?
Ett bra samarbete kräver kontinuitet och gemensamma mål. I Myndighetnätverkets regi kommer vi nu att se över hur vi i framtiden ska arbeta mellan de två olika medlemsnivåer som finns i nätverket. Kanske nivåerna ska slås ihop i framtiden? Nätverkets alla deltagare behöver regelbundet vara delaktiga och bidra med sina respektive kunskaper för att dra nytta av nätverkets alla förmågor. En viss rörlighet mellan Myndighetnätverkets medlemsorganisationer skapar ett bra samarbete.

Våra förväntningar och framtidsplaner
Ett av de områden som Myndighetsnätverket kommer fokusera på framöver, är att försöka hitta en långsiktig  strategi för regionens kompetensförsörjning. Vi ska undersöka vilken kompetens som behövs framåt och genom olika insatser och samarbeten, till exempel med Mittuniversitet, försöka attrahera den kompetens vi ser att vi har behov av.

Vi ska skaffa oss en gemensam bild av vad vi har för spännande uppdrag i regionen och genom nätverket marknadsföra dem på bred front. Vi ska också arbeta med att kartlägga alla nätverk och kontaktvägar vi är involverade i och har idag.  Regionen har i dagsläget starka kluster inom it, juridik, arkiv samt bank, pension och försäkring. Dessa nav ska vi arbeta för att bevara och utveckla.

Text och foto: Camilla Borgström

Ledningsgruppsdagen 2019 – framtidens ledarskap

Måndagen den 16 september samlades cirka 30 generaldirektörer och chefer inom Myndighetsnätverket för att fördjupa sig och utbyta erfarenheter kring temat ”Framtidens ledarskap”.

– Samverkan och att stärka regionen är ett ledord för allt arbete inom nätverket, säger landshövding Berit Högman, styrgruppsledamot i Myndighetsnätverket.

 

En aktuell fråga är vilket ledarskap som krävs i framtiden. Därför arrangerades årets Ledningsgruppsdag på temat ”Framtidens ledarskap”. Aktiva dialoger, diskussioner och grupparbeten genomfördes under dagen.

Generaldirektörer och chefer från medlemsmyndigheterna fick tillsammans under dagen stärka sitt ledarskap och förbereda sig för en framtid med en annan typ av myndighetsledning. Charlotte Wäreborn Schultz, managementkonsult på Effect Management, föreläste och därefter genomfördes grupparbeten. Då fick deltagarna möjlighet att fördjupa sig i framtidens ledarskap och de krav som kommer ställas då samt utbyta erfarenheter.

Många intressanta frågor och diskussioner uppkom kring det tillitsbaserade ledarskapet, att som chef själv vara ett föredöme, det aktiva medarbetarskapet och gemensamma arbetssätt.

Moderator under dagen var Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket.

Text: Camilla Borgström

Foto: Steven Persson

Video: föreläsning om hur man kan utveckla ledningsgrupper

Den norske forskaren Henning Bang har i flera decennier studerat över 200 nordiska ledningsgrupper och sett att många har stora brister gällande ledningsgruppens förutsättningar, processer och resultat. Utifrån detta har han skapat verktyget ”Effect” som mäter 24 viktiga områden, ett verktyg som Affärskraft idag använder i ledningsgruppsutveckling.

Du kan se föreläsningen här:

Video: Hur kan man utveckla ledningsgrupper?

Kvällsträff på Residenset luftade lite kring vad som händer i Myndighetsnätverket

Tisdagen den 7:e maj anordnades en kvällsträff med temat “Vad händer i Myndighetsnätverket?”. Platsen för träffen var på Residenset i Härnösand och samordnades mellan Härnösands kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Landshövding Berit Högman inledde med att berätta om Länsstyrelsens roll för att sedan följas av Statens tjänstepensionsverks generaldirektör Maria Humla som berättade om Myndighetsnätverket i stort. Från Härnösands kommuns var tillväxtchef Uno Jonsson på plats för att dela med sig information om vad som är på gång inom kommunen.

Kvällen lockade deltagare från Härnösands kommun, Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS), Kriminalvården, SIDA, Riksarkivet, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folke Bernadotte Akadmien (FBA), Statens tjänstepensionsverk (SPV) samt  Länsstyrelsen.

Nytt för 2019 är att Härnösands kommun numera också är, tillsammans med Sundsvalls kommun, Myndighetsnätverkets associerade partners.

Välbesökt frukostseminarium om LinkedIn

Myndighetsnätverkets kommunikationsgrupp bjöd in till ett frukostseminarium om LinkedIn. Föreläste gjorde Johanna och Ashley Tott från Nordicvibe.

Deltagare från sju olika myndigheter fick ta del av en rolig och inspirerande föreläsning där diskussioner blandades med snabba övningar. Sju konkreta och bra tips fick de med sig hem för att kunna jobba vidare med sina organisationers närvaro på LinkedIn.

Myndighetsnätverket bjöd in till mingelkväll för notarier, fiskaler och tf. assessorer

Med representanter från arbetsgruppen som utgör juridikskrået inom Myndighetsnätverket lånade SPV:s innergård Vinterträdgården för att arrangera en mingelkväll där notarier, fiskaler och tf. assessorer fick lyssna till hur det är att arbeta på en myndighet och varför man bör söka sig till en myndighet.

Ett drygt 20-tal personer kom och hade en trevlig kväll där vi förhoppningsvis väckt intresse hos några personer kring att fortsätta sin karriär på några av våra medlemsmyndigheter.

Juridikgruppen i Myndighetsnätverket består av SPV, Försäkringskassan, Bolagsverket, DIGG, CSN, Kriminalvården, Sundsvalls tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall och Hovrätten för Nedre Norrland.

Är du intresserad av att veta mer om att jobba mer på Myndighet?

Besök vår webbplats kontinuerligt! Här lägger vi upp kommande träffar samt lediga tjänster på de myndigheter som är medlem i Myndighetsnätverket.

En fängslande livshistoria och varför vi måste ha inkluderande kulturer i arbetslivet

Från flykting till att bli nominerad årets chef 2017. Det är den resa som Vahid Zohali har gjort från Iran, via Härnösand, Sundsvall och nu Stockholm. I samarbete med CER och Myndighetsnätverket bjöd vi den 8 maj in till en branschkväll på Grönborg för att höra hans historia samt om det vägval vi står inför i Sverige.

Idag är Vahid Zohali vd på ett av Sveriges största it-tjänsteföretag DXC Technology. Han ställer sig frågan: Hur skapar vi en inkluderande kultur och möjligheter för nyanlända att ta sig in i det svenska arbetslivet?

Enligt Vahid står vi i Sverige vid ett vägskäl – vi kan antingen bli ett av världens mest konkurrenskraftiga land eller helt sonika kasta bort möjligheten om vi inte börjar bli bättre på att tillvarata den kompetens som flödar in i landet. Han menar också att företag också bör se mångfaldsarbete och inkluderande kultur som en affärsfråga.

Är du intresserad av att delta på våra föreläsningar?

Besök vår webbplats kontinuerligt! Här lägger vi upp kommande föreläsningar samt information om hur du anmäler dig till dessa. Många av våra föreläsningar är kostnadsfria.

Fräscha tips om hållbart ledarskap och digitaliseringens möjligheter

Ann Hellenius föreläste på Södra Berget i Sundsvall om bland annat digitaliseringens möjligheter och hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.
Ann Hellenius föreläste på Södra Berget i Sundsvall om bland annat digitaliseringens möjligheter och hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.

Den 7 maj bjöd Myndighetsnätverket in till en spännande föreläsning med Ann Hellenius, CIO (Chief Information Officer) vid Scandic, på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ann talade bland annat om möjligheterna med digitalisering men även vad som är viktigt att tänka på ur säkerhets- och integritetsaspekter.

Vi fick också bra tips och synpunkter på hur man kan minska gapet mellan den tekniska utvecklingen och organisationens förmåga att använda den samt hur ledarskapet blir hållbart i denna snabbrörliga tid.

Föreläsningen riktade sig till chefer och medarbetare i ledarroller som arbetar på någon av de 18 myndigheter som är medlem i Myndighetsnätverket.

Är du intresserad av att delta på våra föreläsningar?

Besök vår webbplats kontinuerligt! Här lägger vi upp kommande föreläsningar samt information om hur du anmäler dig till dessa.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth föreläser om global avmattning och hur den svenska kronan påverkas av det

Vad: Nordeas chefsekonom Annika Winsth besöker CER för att prata om hur den svenska kronan påverkas av en global avmattning på finansmarknaden. Annika ställer sig bland annat frågan “Hur djup blir avsättningen och hur påverkas bostadsmarknaden av det här”?

Föreläsningen arrangeras av CER och Nordea och är kostnadsfri.

Var: Mittuniversitetet, Fälldinssalen (N109)

När: Torsdag den 23 maj klockan 14.15 – 16.15

Anmäl: Anmälan sker till lena.e.burman@miun.se

Branschkväll med Vahid Zohali

Vad: Branschkväll om mångfald och ledarskap med Vahid Zohali, VD på DXC Technology

Var: Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall

När: Onsdag den 8 maj kl. 17.30-18.30. Från 16.30 kan du köpa enklare förtäring.

Anmäl: Anmäl dig på MIUN:s webbplats  senast den 1 maj. Ange eventuella allergier i samband med anmälan.

 

Utbildningspaket om webbtillgänglighet

Myndighetsnätverket i samarbete med DIGG arrangerar fyra utbildningar i webbtillgänglighet. Utbildare är Tommy Olsson, DIGG, specialist inom webbtillgänglighet och Erik Jansson, SPV, UX-designer specialiserad inom webbtillgänglighet.


Utbildningarna är

  • Webbtillgänglighet, grund
  • Webbtillgänglighet för ledningsgrupper
  • Webbtillgänglighet för utvecklingsteam
  • Webbtillgänglighet för kommunikatörer.

Tanken är att du går grundkursen och sedan kan du även välja en av fördjupningarna beroende på vilken roll du har i din organisation.
Mer information om respektive utbildning och anmälningsformulär hittar du i kalendern på Myndighetsnätverkets webbplats.

Digital offentlig service ska vara tillgänglig, det slås fast i Lagen om digital tillgänglighet som trädde i kraft 1 januari 2019. DIGG har fått uppgiften att se till att lagen får genomslag.

Myndighetsnätverkets årskrönika 2018

2018 har varit ett händelserikt år för Myndighetsnätverket. Vi har välkomnat nya medlemmar, sammansättningen i vår styrgrupp har ändrats, vision och syfte har reviderats, en ny utbildningssamordnare och koordinator har trätt i tjänst, vi har utvecklat samarbetet med några av kommunerna i vår region, vi har börjat låna in och ut resurser mellan myndigheterna, vi har testat en digital coach, ja listan kan göras jättelång!

I årskrönikan kan du läsa mer om några av de aktiviteter vi har genomfört under året. Årskrönika 2018

Skriva effektivt – en populär utbildning


Den 4 oktober genomförde Myndighetsnätverket utbildningen Skriva effektivt. Ett gäng engagerade deltagare från fyra olika myndigheter lärde sig bland annat smarta knep i Word, att ge feedback på varandras texter, att målgruppsanpassa och att omvandla lagspråk till klarspråk. Utbildare var Malin Bornhöft, språkvårdare på Bolagsverket och Emma Burridge, kommunikatör på Bolagsverket.

– För mig innebar utbildningen en nyttig uppfräschning av skrivregler, säger Malin Leonardsson, utredare på enheten Kunskap om studiestödet på CSN. I mitt arbete skriver jag bland annat rapporter och artiklar. Utbildningen innehöll många konkreta tips som jag kan använda mig av i mitt arbete.

Utbildningen Skriva effektivt har tagits fram utifrån behov som deltagarna i Myndighetsnätverket har uttryckt och den har blivit mycket populär. Utbildningen vänder sig till dig som skriver som en del av ditt arbete och vill förbättra ditt eget skrivande.

Ledarförsörjningsprogrammet

Den 19 november gick startskottet för fjorton ledartalanger i Myndighetsnätverkets ledarförsörjningsprogram. Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, höll ett inspirerade föredrag om ledarskap och möttes av nyfikenhet och stort engagemang.

Deltagarna kommer att få ta del av flera spännande seminarietillfällen under våren 2019 så som förändringsledning, förtroendefullt samarbete och kommunikativt ledarskap.

Syftet med programmet är dels att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling inom framförallt ledarskap och dels att myndigheter i Myndighetsnätverket gemensamt tar tillvara på potentiella ledare.

Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Foto: Jenny Lindgren

Hur ska vi jobba smartare med kompetens, kunskap och resurser – Tillsammans?

Ledningsgrupperna från nivå-1 myndigheterna i Myndighetsnätverket var samlade under årets ledningsgruppsdag för att inspireras och diskuterade hur vi som nätverk, genom samverkan kan använda våra resurser på ett bättre sätt än idag, vilka möjligheter finns, hur ser våra behov ut och hur skulle det kunna fungera?

Ledningsgruppsdagen den 19 september på Quality Hotell i Sundsvall gick i år under temat, Hur ska vi jobba smartare med kompetens, kunskap och resurser – Tillsammans? Dagen inleddes med att hälsa den nya medlemsmyndigheten välkommen i nätverket, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Generaldirektör Anna Eriksson presenterade sedan myndighetens tretton dagar långa resa fram till idag och det arbete som görs och de uppdrag som ligger framför dem.

För att sedan leda in deltagarnas tankar på temat för dagen så föreläste Annelie Thunholm, personalansvarig på Myndigheten för press, radio och tv på ämnet, Rörlighet i staten(RIS)* om gränslös utveckling inom staten. Annelie berättade om den resa de gjort kring bland annat in- och utlåning av personal och passade på att ge deltagarna goda tips på vägen för hur vi inom nätverket kan komma igång med arbetet och nå framgång.

Under eftermiddagen fick deltagarna i uppgift, att i mixade myndighetsgrupper, diskutera hur vi tillsammans kan arbeta framgångsrikt med att nyttja varandras kompetens, kunskap och resurser på bästa sätt och vad vi behöver för att komma igång med det arbetet.

Syftet med den årliga ledningsgruppsdagen är att stärka samverkan mellan våra myndigheter och fördjupa oss i och utbyta erfarenheter kring ett angeläget ämne som vi alla är berörda av.

* Rörlighet i staten (RIS) är ett samarbete mellan 14 myndigheter och Näringsdepartementet. Syftet är att skapa nätverk för karriärvägar och kompetensutveckling samt ger möjlighet till utbyte av resurser, idéer och kunskap. Visionen är att med gränslös utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats genom att underlätta och skapa möjligheter för att arbeta på och röra sig mellan de deltagande myndigheterna. Både på kortare tid genom utvecklingstjänstgöring och på längre tid i form av in- och utlåning, men också genom att faktiskt ta klivet och bli anställd hos en annan myndighet.

DIGG – varmt välkommen som ny medlem!

Den 1 september 2018 startade den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) sin verksamhet. Myndigheten är placerad här i Sundsvall. Vi i Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen hälsar dem varmt välkomna som ny medlem vårt nätverk.

Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. De ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Vidare kommer de att bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för splittrad. DIGG har ett samlat ansvar för frågorna – på så sätt skapas en tydligare styrning mot de mål som regeringen satt upp.

DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.

https://www.digg.se

Hälsosamma attityder

Tisdag den 29 maj bjöd Myndighetsnätverket in till en mycket uppskattad föreläsning om hur våra attityder påverkar våra relationer och prestationer – både privat och på jobbet.

– Det var en mycket underhållande föreläsning som drog många skratt av igenkänning, men som tydligt bottnade i ett stort djup av gedigen kunskap. Jag gick hem med ett batteri av goda idéer som jag kan börja praktisera direkt, säger Catharina Öhman från Bolagsverket nöjt.

Det är vi själva som format våra attityder. Men föreläsaren Paal Evjenth menar att vi kan utveckla våra tankemönster och på så sätt skapa positiva vanor och attityder som gör att vi kan nå vår fulla potential, som människa både på jobbet och i privatlivet. Föreläsningen handlade väldigt mycket om hur vi tar vara på och utvecklar dessa egenskaper.

Med rätt inställning kan vi uppleva större arbetsglädje, bättre prestationer och arbetsklimat – men inte minst bättre livskvalitet.

Sjukt stressad

Den 23 maj arrangerades en föreläsning om stress och hur vi kan hantera en allt hetsigare vardag – utan att gå sönder.

Med mycket humor och stor igenkänning berättade föreläsaren Anna Bennich Karlstedt, om hur vi kan göra för att hålla balansen i ett samhälle som snurrar allt snabbare.

– Anna konstaterade att vi själva måste ta makten över vår återhämtning. Det finns inte längre några naturliga pauser i dagens samhälle. Utan allt snurrar på från morgon till kväll och hjärnan får aldrig vila. Vi fick flera konkreta tips på hur vi kan skaffa oss de här stunderna för återhämtning, berättar Malin Bornhöft och Emma Burridge från Bolagsverket. 

Anna Bennich Karlstedt är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och författare.
Föreläsningen var på Grönborgs. Det var ett samarrangemang mellan Myndighetsnätverket, Bron innovation och nätverket CER som är ett branschnätverk för företag och organisationer inom bank, finans, fastighet, försäkring, pension och revision.

Ny utbildningssamordnare i Myndighetsnätverket

Git Tjernström är ny utbildningssamordnare i Myndighetsnätverket från den 1 april 2018. Myndighetsnätverket har ett stort utbud av behovsanpassade utbildningar för våra medlemmar. Under förra året gick totalt 500 personer en utbildning i Myndighetsnätverkets regi.

Spindeln i nätet
Vår gemensamma utbildningssamordnare är spindeln i nätet som samordnar myndigheternas behov av utbildning, tar fram nya utbildningar, engagerar föreläsare och administrerar anmälningar.

Vidareutveckla verksamheten
Rollen som utbildningssamordnare har tidigare varit en halvtidstjänst. Nu utökas den till en heltidstjänst under ett år. Fokus blir att se över hur utbildningsverksamheten kan utvecklas för att skapa ytterligare kostnadseffektivitet för oss medlemsmyndigheter.

Vi delar på våra resurser
Git som är anställd på SPV ersätter Birgitta på Bolagsverket, som gått i pension, som tidigare varit utbildningssamordnare i nätverket. Git kommer under det kommande året att vara utlånad till Bolagsverket. Det är ett led i Myndighetsnätverkets nytänk ”Vi delar på våra resurser”, när vi satsar på in- och utlån av kompetens mellan myndigheterna. Syftet är att den enskilda medarbetaren får en chans till utveckling och för den mottagande myndigheten en möjlighet att lösa kompetensbrist.