Ny utbildningssamordnare i Myndighetsnätverket

Git Tjernström är ny utbildningssamordnare i Myndighetsnätverket från den 1 april 2018. Myndighetsnätverket har ett stort utbud av behovsanpassade utbildningar för våra medlemmar. Under förra året gick totalt 500 personer en utbildning i Myndighetsnätverkets regi.

Spindeln i nätet
Vår gemensamma utbildningssamordnare är spindeln i nätet som samordnar myndigheternas behov av utbildning, tar fram nya utbildningar, engagerar föreläsare och administrerar anmälningar.

Vidareutveckla verksamheten
Rollen som utbildningssamordnare har tidigare varit en halvtidstjänst. Nu utökas den till en heltidstjänst under ett år. Fokus blir att se över hur utbildningsverksamheten kan utvecklas för att skapa ytterligare kostnadseffektivitet för oss medlemsmyndigheter.

Vi delar på våra resurser
Git som är anställd på SPV ersätter Birgitta på Bolagsverket, som gått i pension, som tidigare varit utbildningssamordnare i nätverket. Git kommer under det kommande året att vara utlånad till Bolagsverket. Det är ett led i Myndighetsnätverkets nytänk ”Vi delar på våra resurser”, när vi satsar på in- och utlån av kompetens mellan myndigheterna. Syftet är att den enskilda medarbetaren får en chans till utveckling och för den mottagande myndigheten en möjlighet att lösa kompetensbrist.

Välkommen till nya Myndighetsnätverket.se

Vi har uppdaterat sidan med ny, responsiv design och nytt innehåll.

Den största förändringen för dig som besökare på webbplatsen är att de utbildningar som nätverket ger regelbundet beskrivs under fliken Utbildningar inom nätverket. I kalendern hittar du de utbildningar som är på gång just nu.

Framtidsspaning med Gartner

Gartner på GrönborgsDen 10 april arrangerades en föreläsning med tema Creating Digital Value at Scale på Grönborgs. Föreläsare var Annelie Lundqvist som är senior executive partner hos forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner. Anneli berättade om hur företag och organisationer behöver arbeta för att driva digitalisering på ett framgångsrikt sätt och tipsade om de viktigaste spaningarna att hålla koll på just nu.

Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Myndighetsnätverket, Bron innovation och nätverket CER som är ett branschnätverk för företag och organisationer inom bank, finans, fastighet, försäkring, pension och revision.
Anneli från Gartner

Myndighetsnätverkets årskrönika 2017

Det har varit ett spännande år för Myndighetsnätverket, och i årskrönikan tar vi en närmare titt på vad som hänt under det gångna året.

Det kan inte sägas annat än att 2017 var ett fantastiskt år för Myndighetsnätverket. Ett stort fokus har legat på temat ”frisk arbetsplats” och vad det innebär. Under frukostmöten har vi kunnat dela med oss av erfarenheter och arbetssätt, men även fått lyssna in kloka ord från forskare på ämnet. Syftet med detta har varit att stärka frisktalen och på sikt även höja dessa.

Det har tillkommit flera utbildningar via arbetsgrupperna, och utbildningsrådet hjälper till att genomföra dessa. Dessutom är en viktig utbildning på gång i den högst aktuella frågan gällande GDPR och vad det innebär för offentlig sektor. En utbildning som juridikgruppen fångade upp behoven av.

Den kanske största nyheten har varit att den nya Digitaliseringsmyndigheten kommer placeras i Sundsvall. Dragkampen mellan flera orter har varit hård, men 5 december kom beslutet att Sundsvall tog hem segern. Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet 1 september 2018.

En annan rolig händelse är att Myndighetsnätverket numera har en associerad partner i form av Sundsvalls kommun. Samarbetet med kommunen har till stor del sin grund i att vi alla arbetar för regionens attraktivitet, och samarbetets början bjöd på utbyten i form av intressanta seminarier.

Detta och mer kan du läsa om i Myndighetsnätverkets årskrönika 2017.

Juristens dag lockade många studenter

juristens dag 2018Den 18 januari var det dags för Juristens dag, det årliga arbetsmarknadsevenemanget för juriststudenter. I år var det CSN, SPV och Tingsrätten som var på plats på Umeå universitet för att representera Myndighetsnätverket.

Det var en strid ström av besökare under hela dagen, och montern hade fått en väldigt fördelaktig placering som fångade upp många förbipasserande intressenter. Det var väldigt många som var intresserade av sommarjobb och uppsatspraktik, och det kom ett flertal frågor från studenter om vad representanterna tycker är viktigt vid jobb på en myndighet.

Aha-upplevelse
Många studenter fick upp ögonen för att arbeta statligt. CSN:s representant, verksjuristen Helena Fällman, känner att många fick en aha-upplevelse angående hur arbetet på myndighet faktiskt ser ut, och vilken stor variation av arbetsuppgifter det kan innebära.
– Många har uppfattningen att det är lite grått och tråkigt att arbeta på myndighet, den fördomen vill vi slå hål på.

Möjligheten att kunna nätverka med studenter och berätta om de arbetsområden som medföljer det statliga arbetet har resulterat i att flera studenter blir intresserade och tycker det vore spännande att arbeta på myndighet. Det i sin tur gör att många studenter söker sig till de sommarjobb som erbjuds, eller efter avslutad utbildning söker tjänster hos myndigheter.
– Det bästa är att få dela med sig och se att folk faktiskt blir intresserade, säger Helena Fällman.

Uppskattad branschkväll för it-studerande

branschkväll csnDen 21 november arrangerade Myndighetsnätverket den årliga branschkvällen för it-studerande. Den här gången genomfördes kvällen på CSN:s huvudkontor och ett tretiotal studerande deltog.

De studerande fick lyssna på fyra intressanta föreläsningar. Först ut var CSN som berättade om det nya systemstöd som införs på myndigheten och hur de satsar allt mer på bland annat webb och appar.

Försäkringskassans föreläsning handlade om cognitive computing, det vill säga IT-stöd som efterliknar mänskligt beteende, hur det kan utveckla myndigheten och vilka nya kunskapsområden och roller som kommer att behövas för att jobba med detta.

Bolagsverket berättade om sin digitaliseringsresa och hur de arbetar för att övergå från pappersblanketter till e-tjänster så att kunderna ska kunna utföra sina ärenden digitalt.

SPV avslutade med att berätta om övergången från Cobol till AI.

Under kvällen fick de studerande möjlighet att mingla med och ställa frågor till representanter från de olika myndigheterna.

Myndighetsnätverket välkomnade Mittuniversitetets it-studenter

IT-studenter
Terminen har startat för de nya it-studenterna vid Mittuniversitetet. Myndighetsnätverket med några av myndigheterna fanns tillsammans med ett tiotal it-företag på plats för att välkomna studenterna till en spännande och växande bransch, framför allt i regionen men också internationellt.

Det råder inga tvivel om att det är en bransch som har behov av att anställa ny kunskap, nu och på sikt. Branschen är snabbt växande och föränderlig med ökande efterfrågan på ny arbetskraft och kompetens. Det intygade flertalet av oss myndigheter och företag som var på plats.

Organisations-catwalk
Vi organisationer fick i korta löpande pass ge studenterna en snabb inblick i det arbetsliv som väntar och vad vi som olika arbetsplatser kan erbjuda dem. Allt från sommarjobb, ex-jobb och traineetjänster till interna utbildningar och möjligheter till att få en mentor.
csn-miun
Några av de tips som studenterna fick var:
•Skapa relationer till företagen och myndigheterna under studietiden. Det finns flera evenemang med möjligheter att träffas för att knyta kontakter.
•Sociala kunskaper är minst lika viktiga som betygen.
•Se till att klara studierna.
•Fundera på vad ni verkligen brinner för.

Från studietid till arbetsliv
Studenterna som samlades på introduktionsdagen läser programmen Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Datateknik, och Webbutveckling. Rebecka Petersen, som läst Civilingenjör i industriell ekonomi berättade om sin resa från studietid till arbetsliv.
Hennes tips till studenterna var att under studietiden ha roligt och fira ofta, det är då man orkar hela vägen. Hon tyckte också att de ska satsa på att lära känna klassen och alla andra och tacka ja till allt! Men framför allt, lägg ner tid på studierna och passa på att njuta av friheten att studera. Väl ute i arbetslivet tycker hon att det är viktigt med helhet i arbetet.
– Att kunna bidra till förbättring i ett större perspektiv är något som driver mig, samt att det är en arbetsmarknad som kan kombineras med en fantastisk livskvalité, säger hon.

När du slutar, börja hos oss!
lotta barta på miun

Vårt gemensamma budskap från oss myndigheter i nätverket var ”När du slutar, börja hos oss!”. De som gick catwalken var Lotta Barta för Myndighetsnätverket, Jon Hedlund från Bolagsverket, Henrik Marsell och Anna Jansdotter från CSN, Christina Shayesteh från Försäkringskassan IT, och Tony Godin från SPV.
Övriga organisationer som var där var bland annat Dewire, KnowIT, Cybercom, Leeroy, STC, ATEA, SCA, Sundsvalls kommun, Sogeti, CGI, Triona, CSN, Capgemini, och Kvadrat.

Populära utbildningar i Myndighetsnätverkets regi

UtbildningsrådetFörra året höll Myndighetsnätverket 22 utbildningar här i Sundsvall. Totalt deltog cirka 400 medarbetare från våra myndigheter. Här berättar Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare i nätverket om fördelarna med att hålla gemensamma utbildningar och hur vi myndigheter själva kan påverka utbildningsutbudet.

Birgitta Eklund har sedan 2013 rollen som utbildningssamordnare i Myndighetsnätverkets utbildningsråd. Där ingår ytterligare tre aktiva deltagare från 16 av våra deltagande myndigheter: Git Tjernström SPV, Marie Larsson CSN och Karina Vennerbring Länsstyrelsen Västernorrland . Det är denna arbetsgrupp med fyra medarbetare som planerar och samordnar nätverkets utbildningar.
– Genom att samordna våra utbildningar håller vi nere kostnaderna på respektive myndighet. På vissa utbildningar har vi utbildare från våra egna myndigheter, på andra köper vi in en utbildare som kommer hit till Sundsvall. Genom att hålla gemensamma utbildningar sänker vi kostnaderna med cirka 50 procent. Vårt samarbete har gjort oss mycket kostnadseffektiva, berättar Birgitta.
En annan positiv sak som Birgitta vill lyfta fram är att du som enskild medarbetare har möjlighet att påverka utbildningsutbudet.
– Du kan själv vara med och styra vilka utbildningar vi ska hålla. Om du har behov av en utbildning som inte finns här i Sundsvallsregionen vill vi i Utbildningsrådet veta det. Alla våra utbildningar har tagits fram utifrån behov som vi fått till oss direkt, genom chefer eller som vi kunnat läsa oss till i myndigheternas verksamhetsplaneringar.

Var hittar jag utbildningarna?
På Myndighetsnätverkets webbplats hittar du alla aktuella och kommande utbildningar. Där kan du också läsa korta beskrivningar av innehållet och göra din anmälan.
– När du hittar en utbildning som du vill gå ska du stämma av med din chef innan du anmäler dig. Det är ofta ett stort intresse och alltid begränsat antal platser. Därför är det viktigt att du bara anmäler dig till sådant som du har användning för i ditt arbete, säger Birgitta.

Anmäl dig även när anmälningstiden passerat
Hittar du en utbildning du vill gå men som anmälningstiden har passerat på? Det gör inget, anmäl dig ändå. Om det finns lediga platser kommer du att bli erbjuden en plats. Och även om du inte får plats på just det utbildningstillfället får Utbildningsrådet veta att fler är intresserade av utbildningen. Då kan de ordna en till utbildning när tillräckligt många visat intresse.

Skriva effektivt och förändringsledning – två av förra årets nya utbildningar
Förra året erbjöd Myndighetsnätverket de nya utbildningarna – Skriva effektivt och Diplomutbildning i förändringsledning. Båda uppkom utifrån behov som uttryckts på olika myndigheter. Skriva effektivt var så eftertraktad att kursen, förutom det första tillfället på våren även gick en gång till under hösten.
– Diplomutbildningen i förändringsledning ordnade vi första gången förra året. Den var uppdelad i tre steg och pågick totalt sex dagar. I maj förra året diplomerades 17 av våra medarbetare i förändringsledning, berättar Birgitta.
– I det återkommande utbudet har vi den obligatoriska utbildningen ”Att arbeta i staten”. Den riktar sig till medarbetare som är nya i staten och tar upp sådant som vi statstjänsteman är skyldiga att känna till. Utbildningen går minst två gånger om året och har 50 deltagare per tillfälle.

Hur avbokar jag mig från en utbildning?
När du anmäler dig till en utbildning är det bra om du pratar med dina kollegor och hör om det finns någon som vill ta din plats om du med kort varsel måste avboka.
– Saker händer och ibland får vi förhinder som gör att vi måste avboka vår plats, säger Birgitta. Om du vet att du inte kommer kunna gå utbildningen är det alltid bra om du avbokar några dagar innan. Då har vi möjlighet att erbjuda din plats till en ersättare. Om ingen tar platsen kommer vi att debitera din myndighet för kostnaden.
Om du måste avboka din plats mejlar du till: myndighetsnatverket@bolagsverket.se. I mejlet skriver du ditt namn och den utbildning du anmält dig till.

Utbildningsrådet hoppas på deltagare från fler myndigheter
– Vi ser gärna att deltagare från fler myndigheter deltar i våra utbildningar. I dag är deltagarna till största delen från Bolagsverket, SPV, CSN och Länsstyrelsen. I de utvärderingar som deltagarna fyller i efter att de gått en utbildning lyfter de fram det positiva i att få träffa deltagare från andra myndigheter och knyta kontakter. Ta chansen i år du också – gå en av våra utbildningar nu och nätverka med myndighetskollegor! avslutar Birgitta.

Nödvändiga och känsliga samtal

Nödvändiga och känsliga samtalUnder våren har Myndighetsnätverket gett två omgångar av utbildningen Nödvändiga och känsliga samtal. Det är en populär utbildning som återkommer i vårt utbildningsprogram. Vi ställde några frågor till en av deltagarna vid vårens utbildning, Malin Staaf, sektionschef på Bolagsverket.

Hur var utbildningsdagarna?
Bra! Jag uppskattade att det var en mindre grupp, ca tolv personer. Upplevde det som intimt och förtroendeingivande och vi kunde ta upp riktiga exempel för att dela erfarenheter. Det var stor variation mellan föreläsning, övning och samtal i både stor och liten grupp samt att vi fick tid för egna reflektioner som vi kunde skriva ner i en bok.

Vad känner du att du fått med dig från utbildningen?
Jag känner mig tryggare inför svåra samtal. Dels för att jag fick flera olika verktyg men också för att vi fick öva och använda våra egna exempel från verkligheten. Jag har fått insikt i andras reaktion och känslor och tycker att jag med större förståelse kan ta mig an ett samtal. Jag har också fått större kännedom om mina egna mönster vid svåra samtal.

Har du hunnit prova något av det du lärde dig?
Absolut, vid flera tillfällen! Redan dagen efter tog jag tag i ett samtal jag skjutit lite framför mig för att jag känt mig osäker. Vid det samtalet kunde jag hålla mig mer saklig efter kursen än vad jag hade föreställt mig innan. Jag lyckades börja bena ut enskilda svårigheter istället för att se ett enda stor orosmoln.
Veckan efter utbildningen blev jag själv kallad till ett möte av en medarbetare där jag blev ganska hårt ansatt utan att vara förberedd på innehållet. Vi blev båda rätt upprörda och jag kände att vi inte kom vidare. Då kunde jag vinkla om samtalet och lyfte fokus till våra reaktioner, framför allt mina egna reaktioner och hade ett jag-perspektiv, vad som hände med mig, varför jag kände som jag kände, vilka konsekvenserna blev. Kunde sedan i lugn och ro uttrycka mitt behov. Samtalet tog en helomvändning och min medarbetare öppnade också upp. Efteråt fick jag till och med ett ”tack för ett fint samtal!”

Skulle du vilja rekommendera utbildningen till andra och varför i så fall?
Absolut! Hur erfaren du än är så kommer du alltid att hålla svåra och nödvändiga samtal. Att ta sig tid att själv reflektera över tillvägagångsätt och inte bara innehåll känns viktigt och något man alltid kommer att behöva.
För mig som är ny i rollen som chef var det otroligt värdefullt att tidigt få den här kunskapen och erfarenheten för att känna mig trygg inför kommande samtal.

Myndigheter pratade digitalisering

digitaliseringsdagMyndigheter behöver samarbeta mer kring den digitala utvecklingen och det kanske inte räcker att dela information, vi behöver utveckla gemensamma e-tjänster. Det var en synpunkt som framfördes när 60 chefer, verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter och andra med intresse för digitaliseringsfrågor samlades för att prata digitalisering.

Som en fortsättning på ledningsgruppsdagen hösten 2016 ordnade Myndighetsnätverket en dag om digitalisering den 5 april. Temat för dagen var digitaliseringens möjligheter att utveckla kundmötet.

En av de saker som sades var att vi ska se till att kunderna behöver så lite kontakt som möjligt med oss. Det bästa kundgränssnittet är kanske inget kundgränssnitt alls.

Andra pratade om att myndigheterna kanske ska tona ner sina egna varumärken och istället samverka mer. Kanske ska vi gå så långt som att skapa nya myndigheter som är uppdelade efter kundernas livssituation.
Att den digitala utvecklingen går snabbare och snabbare är också en utmaning för oss myndigheter. Vi måste utveckla snabbare för att hinna möta behov som finns, annars hinner behoven ändras innan våra lösningar är färdiga.
För att bli snabba måste vi jobba mycket med vår egen organisation och skapa en kultur där vi är villiga att testa nya saker. Snabbheten behöver även finnas hos vår uppdragsgivare.

En viktig pusselbit blir att kunna attrahera kompetent personal till myndigheterna och där visar en undersökning från Kairos Future, som Bolagsverket låtit göra, att vi borde kunna lyckas. Lokala och nära värden är viktiga för framtidens arbetskraft och det kan vi myndigheter inom Myndighetsnätverket erbjuda.

Digitaliseringsdagen bestod av föreläsningar varvat med givande diskussioner runt de blandade borden. Föreläsare var Johan Bergsten och Kristin Aastrup från Bolagsverket samt Therese Reinhold från Försäkringskassan och Anna Fors från Försäkringskassan/Regeringskansliet.

Som en fortsättning på dagen vill myndigheterna inom nätverket gå vidare med att skapa en arbetsgrupp för att genomföra gemensamma aktiviteter.

Vill du ta del av presentationerna från dagen finns de på Myndighetsnätverkets facebookgrupp

Om frivillig myndighetssamverkan

Under rubriken Det innovativa myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen berättar fd. generaldirektören för SPV, Ann-Christin Nykvist, om vårt nätverk i en antologi som publicerats av Statskontoret.

Antologin ger svar på frågor som vad bidrar till en framgångsrik samverkan mellan myndigheter, vilka utmaningar och hinder finns det för samverkan mellan myndigheter och vilken nytta ser myndigheter av att samverka?
Antologin heter Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel och förutom att skriva avsnittet om Myndighetsnätverket i Sundsvall har Ann-Christin Nykvist också varit redaktör för antologin.
Antologin finns att läsa på Statskontorets webbplats.

Myndighetsnätverket satsar på friska arbetsplatser

linda gullmanArbetsgruppen med HR-chefer i Myndighetsnätverket satsar i år på en miniserie med seminarier med temat “Frisk arbetsplats”. Ett tema som berör oss alla. Först ut var Försäkringskassans it-avdelning som på ett frukostseminarie på SPV delade med sig av sin satsning på en egen hälsocoach.

Linda Gullman arbetar som hälsocoach på Försäkringskassans it-avdelning sedan några år tillbaka. En roll som utvecklades efter att Linda på eget initiativ börjat hålla olika träningspass i den egna idrottshallen. I Lindas mycket inspirerande föreläsning fick deltagarna ta del av en mängd olika aktiviteter och även prova på lite pausgympa.

Försäkringskassans mål och fokus
Alla aktiviteter strävar mot målet att Försäkringskassans it-avdelning ska öka frisktalet till minst 80 procent. Fokus är att se till helheten för att nå en hållbar arbetsplats och ett hållbart arbetssätt, och i förlängningen ett hållbart liv. Peter Sahlin från Försäkringskassans it-avdelnings ledningsgrupp, kommenterade satsningen som lyckosam. Han berättade också att arbetet fortsätter med målet att öka kompetensen kring hållbarhet och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Många intresserade bjöds på god frukost

Cirka 60 chefer och medarbetare inom HR från nio av nätverkets 16 myndigheter lockades av temat. Seminariet hölls i SPV:s lokaler och innan seminariet drog igång fick deltagarna mingla lite och njuta av en god frukost.

Nästa seminarie
Tanken med seminarierna är att få olika perspektiv på samma område. Vid nästa seminarie får vi ta del av Mittuniversitetets aktuella forskning inom området.pausgympa

Myndighetsnätverket i Affärstidningen Näringsliv

ChefsintroduktionsprogramMyndighetsnätverket lyfter det gemensamma chefsintroduktionsprogrammet i en artikel i senaste numret av Affärstidningen Näringsliv. Tillsammans med en annons uppmärksammas myndigheterna i Sundsvallsregionen.

Det gemensamma chefsintroduktionsprogrammet för nya chefer på myndigheterna pågår just nu. Varje deltagare har en mentor från en annan myndighet och tanken är att de ska fortsätta minst ett halvår efter att sista gemensamma programdelen avslutats i april. Både deltagare och mentorer verkar så här långt väldigt nöjda.
Läs artikeln och se annonsen i Affärstidningen Näringsliv, sid 48 och 51

50 nya utbildades till statstjänstemän

Utbildning statstjänstemannarollenDen 26-27 oktober var det dags igen för utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från CSN, SPV, Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades för att få en introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp.

– Utbildningen genomförs i Myndighetsnätverkets regi. Ett annat mål med utbildningen är att ta del av hur andra myndigheter arbetar. Det ges också möjlighet att knyta kontakter. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram. Utbildningen kör vi minst två gånger per år, ibland fler, säger Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare och administratör för Myndighetsnätverket.

 

Programpunkterna var:

  • Styrning i statlig verksamhet
  • Statlig värdegrund
  • Arbetsmiljö, ansvar och roller
  • Förvaltningsrätt
  • Klarspråk
  • Offentlighet och sekretess
  • Lika villkor
  • Samverkan, utveckling av myndigheter, medborgarnytta och digitalisering
  • Grupparbete

Deltagarna svarar

Marcus Granholm, SPV
– Utbildningen gav mig en god och bred bas att stå på i mitt arbete som statligt anställd. Den tydliggjorde mitt ansvar i linje med den statliga värdegrunden och mitt ansvar för våra uppdragsgivare, medborgarna. Det som var mest intressant med utbildningen för mig var den del som handlade om förvaltningsrätt.

Elin Hansson, Länsstyrelsen
– Jag tycker att hela kursen var intressant och den gav en bra helhetsbild. Delen om klarspråk ska jag tänka extra mycket på att tillämpa i praktiken.

Tine Kongsholm, Bolagsverket
– Tycker att det var en väldigt givande dag med mycket relevant information och kunskap att ta med sig i mitt dagliga arbete. Några saker som summerar dagen och som jag tar med mig är jävsperspektivet, vår serviceskyldighet, vikten av klarspråk, definitionen av allmän handling samt den statliga värdegrunden.

Myndighetsnätverket deltog på rekryteringsevent i Stockholm

Bron eventMyndighetsnätverket deltog på Bron Innovations rekryteringsevent i Stockholm den 12 maj. På eventet fick besökarna träffa några av regionens arbetsgivare som informerade om vilka möjligheter som finns till arbete och karriär. Från Myndighetsnätverket deltog Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan och SPV.

– Vi hade många intresserade besökare i Myndighetsnätverkets monter, berättar Henrik Marsell it-arkitekt på CSN. De ville ha information om vilka jobb vi hade att erbjuda men var också väldigt nyfikna på Sundsvallsregionen. De ville veta hur det är att leva och bo här, vilka jobbmöjligheter som skulle finnas för deras familj om de väljer att flytta hit, vad ett hus kostar och mycket annat.

Sundsvallsregionen en av de största it-regionerna
Syftet med eventet var att marknadsföra Sundsvallsregionen som Norrlands starkaste it-region. Med nästan 200 000 invånare är Sundsvallsregionen med sina sex kommuner Norrlands största arbetsmarknadsregion. Här finns 13 500 företag och it-branschen har en stark tillväxt och letar efter nya kompetenser och medarbetare för sin fortsatta utveckling. Minst 500 nya intressanta jobb är aktuella de närmaste åren.

Frukostseminarium om innovativt ledarskap

Christina ForsbergI  tisdags bjöd Myndighetsnätverket chefer och HR-utvecklare på ett frukostseminarium med Christina Forsberg, tillförordnad generaldirektör på CSN.  Hon bjöd på en inspirerande och mycket tänkvärd föreläsning om innovativt ledarskap.

Utveckling, handlingsmod och att visa sig själv var områden hon pratade om. Med konkreta exempel visade hon hur man genom att bland annat komma närmare människors känslor kan åstadkomma förändring. Seminariet lockade ett fyrtiotal åhörare.

frukostseminarium

Chef trots tre fel
Innan Christina kom till CSN var hon länspolismästare i Gävleborgs län. Hon fick jobbet trots att hon, enligt henne själv, hade tre fel av tre möjliga: hon var kvinna, hon var ung och hon var inte polis eller polischefsutbildad.

Årets chef
Christina blev utsedd till Årets chef 2015 och motiveringen löd:
 ”En modig och uthållig chef som har lyckats få medarbetarna att skifta fokus, från att tänka i kvoter till att sätta medborgaren i centrum. Christina Forsberg möter samhällsutmaningar på riktigt och skapar verklig förnyelse. Hon utmanar traditioner och lyfter fram medarbetarnas kraft och kompetens i en verksamhet där sådant är långt ifrån en självklarhet”

Christina Forsberg har ifrågasatt invanda organisatoriska mönster och kulturer. På tidningen Chefs webbplats kan du läsa mer om och även se en intervju med henne.
Artikel och intervju 

Lyckad branschkväll på Mittuniversitetet

brachkväll miunMyndighetsnätverket blev inbjudna av samhällsvetenskapliga institutionen på Mittuniversitetet till en branschkväll. Där fick vi träffa studerande som läste år 1 till 3 på samhällsvetenskapliga programmet.  45 studerande, ett antal lärare samt ett femtontal företag och myndigheter var där och träffades under mycket informella och trevliga former.

Först fick vi kort berätta om Myndighetsnätverket. Därefter pratade vi om alla de jobb som de studerande skulle kunna ha när de har tagit sin examen vid samhällsvetarprogrammet, exempelvis utredare, studiestödsutredare och verksamhetsutvecklare. Kvällen fortsatte sedan med mingel och lite gott att äta.

– Det är jätteroligt att få berätta om allt intressant man kan jobba med hos oss. Många har ingen aning om att CSN finns i Sundsvall, så här finns mycket att göra, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare CSN.

– Det är verkligen värdefullt att få vara med och berätta om alla intressanta arbetsuppgifter som finns inom vårt område, säger Anna Olsson, kriminalvården region nord.

De studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningen har på sin femte termin en praktikperiod. Det fanns ett stort intresse bland de studerande att få genomföra sin praktik inom något område som är relevant för deras utbildning. Efter praktikperioden är det dags för uppsats, vilket även flera studerande ville prata om.
– Det skulle vara jättekul att få vara med och bidra till att de studerande får se hela vår verksamhet och flera olika arbetsuppgifter, tycker Jennie Falck från inbetalningsavdelningen på CSN, som också var med och minglade.

Sara Lindqvist från CSN:s Utvärderings- och statistikkontor tog tillfället i akt och berättade om de olika utredningar som de jobbar med. Hon delade ut kortversioner av olika utredningar vilket både studerande och lärare tyckte var oerhört intressant.
– Ett jättebra initiativ från Mittuniversitetet, vi kommer gärna tillbaka igen. Det här skulle gärna kunna få vara en återkommande aktivitet för att knyta kontakter med de studerande, men även med andra företag och organisationer, avslutar Sara.

Myndighetsnätverkets årskrönika 2015

mnv-arskronika-2015-ramDet har hänt mycket i Myndighetsnätverket under året. Bland annat har vi varit med och arbetat fram en ny paralegalutbildning till kvalificerad juridisk handläggare på Yrkeshögskolan Mitt. Det här och mycket annat kan du läsa om i Myndighetsnätverkets årskrönika.

I årskrönikan summerar och presenterar vi alla aktiviteter som har genomförts under året. Här är några exempel på aktiviteter vi genomfört under 2015.

Myndighetsnätverket har köpt en egen anpassad utbildning inom externredovisning vid Mittuniversitetet. Utbildningen har anpassats med föreläsningar på kvällstid för att passa deltagarnas arbetssituation.

Ett femtontal utbildningar har Myndighetsnätverket hunnit genomföra under 2015 och samtliga har fått goda betyg och omdömen i kursutvärderingarna. Vi lanserade också ett anmälningsformulär på webbplatsen där medarbetare själva kan anmäla sig till den kurs de ska gå.

Myndighetsnätverket har deltagit på en rad olika aktiviteter runt om i landet. Bland annat presenterades nätverkets arbete på Tillsynsforum i Stockholm och så deltog vi på SM-veckan när Sundsvalls Näringslivsbolag genomförde en rekryteringskampanj i hamnområdet.

Läs mer om Myndighetsnätverkets arbete i Årskrönikan 2015.

Nya statstjänstemän drillades på Quality hotel

Magnus LampellDen 20-21 oktober var det dags igen för den återkommande utbildningen Att arbeta i staten. Ett 50-tal medarbetare från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen och Bolagsverket samlades på Quality hotel i Sundsvall för att få en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen. Utbildningen genomförs i Myndighetsnätverkets regi.

Andra mål med utbildningen är att ta del av hur andra myndigheter arbetar och de styrs och följs upp. Det ges också möjlighet att knyta kontakter. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Josefsson ser dig
I vimlet bland deltagarna hittar jag Magnus Lampell från SPV. Sedan augusti 2015 jobbar han på kundservice med handläggning och att besvara frågor om pension.
– Jag har inte jobbat statligt tidigare och det är stor skillnad mot den privata sektorn. Det mesta är offentligt inom staten och det är bra att tänka att Janne Josefsson från SVT:s Uppdrag granskning kan stå bakom mig och titta över axeln. Det är viktigt med diarieföring eftersom handlingar kan begäras ut. Ordning och reda är viktigt då mina kollegor får lättare att besvara frågor som rör mina ärenden och vice versa.

Känner du dig som en riktig statstjänsteman nu?
– Haha, efter kursens slut vid lunch gör jag det. Titeln eller benämningen klingar väldigt fint.

Hanna Björndahl

Förvaltningslagen intresserar långväga gäst
Hanna Björndahl var en av utbildningens mer långväga gäster. Hon jobbar sedan i april som studiestödsutredare på CSN i Kalmar.
– Roligt att träffa kollegor från andra myndigheter men även från andra delar av CSN. Det skapar en gemenskap och det här är ett bra tillfälle att knyta kontakter. Det är mycket som förenar oss myndigheter även om vi har olika verksamhet.
– Jag har jobbat statligt även tidigare och den här utbildningen är en bra uppfräschning av mina kunskaper. Särskilt intressant tycker jag att det är att lyssna på information om förvaltningslagen eftersom mycket av verksamheten vilar på den basen.

Bra samarbete mellan juristerna
Sektionschef Anna Ritzén, en av Bolagsverkets deltagare: vad tar du med dig från dagarna och vad tycker du var mest intressant med utbildningen?
– Att man inom staten lägger stor vikt på att kunderna ska känna att de blir korrekt och rättvist behandlade och att beslut tas på rätt grunder.
– Att höra konkreta exempel både från föreläsare och deltagare på situationer där man ”prövats” i sin roll som statstjänsteman. T.ex. när är man jävig och när riskerar man att bli anklagad för att ta mutor.

Övriga synpunkter på dagarna?
– Jag tyckte att det var roligt att juristerna samarbetade så bra och kunde fylla i med kompletterande svar åt varandra. Lagtexter är ju aningens tråkiga, men jag tycker att de gav en bild av att det var ett slags detektivarbete ibland för att kunna styrka/avslå beslut. Spännande!

Sedan 2009
– Att arbeta i staten går nu två gånger per år: vår och höst. Första gången för kursen var 2009, säger Birgitta Eklund som är utbildningssamordnare och administratör för Myndighetsnätverket.

Föreläsare
•    Åke Svensson, CSN
•    Karima Rouass, Bolagsverket
•    Martin Hamrin, CSN
•    Petra Dalman, SPV
•    Mikael Norberg, Länsstyrelsen
•    Jimmy Everitt, Bolagsverket
•    Christina Lindh, SPV
•    Anneli von Wachenfeldt, Länsstyrelsen
•    Helena Morgonsköld, Bolagsverket