Webbtillgänglighet för ledningsgrupper

Tid :  20 maj, kl. 8.30-9.30
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 10 maj 2019

Syfte
Efter utbildningen ska du ha förståelse för hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service påverkar organisationen och arbetssättet – dels för befintliga webbplatser och tjänster innan lagen träder ikraft, dels för framtida förvaltning och nyutveckling.

Förkunskaper
Du bör komplettera med grundutbildningen i webbtillgänglighet som genomförs i direkt anslutning till det här utbildningstillfället.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till dig som ingår i en ledningsgrupp eller på annat sätt ansvarar för verksamhetsutveckling, systemutveckling eller kommunikation via webb eller mobilapplikationer.

Innehåll
Föreläsning om hur lagkraven påverkar organisationen och arbetssättet.

Programpunkter
– Inventering av befintliga system.
– Samordning av insatser för att åtgärda konstaterade brister.
– Samordning av kommunikationsinsatser för webbtillgänglighet, inklusive obligatoriska tillgänglighetsredogörelser.
– Samordning av utbildning av beställare, inköpare, utvecklingsteam och kommunikatörer.
– Att skapa en kultur som främjar inkluderande digitalisering.
– Behovet av rutiner för att ta emot anmälningar om bristande tillgänglighet.
– Tillsynsmyndighetens arbete för att kontrollera lagens efterlevnad.

Utbildare
Tommy Olsson, DIGG, Specialist inom webbtillgänglighet
Erik Jansson, SPV, UX-designer specialiserad inom webbtillgänglighet

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 10 maj.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid

Välkommen till ett spännande seminarium om hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.

Datum: 7 maj 2019, kl. 13.00–15.00 – inkl. fikapaus
Respektera start- och sluttider.

Plats: Hotell Södra Berget, lokal: Utsikten
Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 100.
Sista anmälningsdag: 30 april

Målgrupp
Seminariet arrangeras för chefer och medarbetare i ledarroller som arbetar på någon av myndigheterna  i Myndighetsnätverket.

Innehåll
Den 7 maj har du förmånen att inspireras av Ann Hellenius i hur du kan göra ditt ledarskap hållbart i snabbrörlig tid.

Världen ändras snabbt omkring oss och Ann Hellenius har unik erfarenhet av att leda i förändring.

– Vad finns det för möjligheter med digitalisering och vad är det viktiga att tänka på när det gäller säkerhet och integritet?

– Hur minskar vi gapen mellan teknisk utveckling och organisationens förmåga att använda den utvecklingen?

Ann berättar om det och mycket mer. Digitaliseringen påverkar och angår alla samhällssektorer, organisationer och människor – en del av vår resa tillsammans.

Föreläsare
Ann Hellenius

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 30 april.

Fram till den 30 april har du möjlighet att ändra eller avboka. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast den 30 april om du inte kan delta. Vid en försenad avanmälan eller utebliven närvaro debiteras din myndighet 500 kr. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se


 

 

Lokala omställningsmedel och Hållbart arbetsliv

Tid
4 april,  kl. 13.00 – 16.00
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Lokal: Tunnbindaren
Pris: Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 21 mars

Målgrupp
Arbetsgivar- och fackliga representanter som arbetar med lokala omställningsmedel eller Hållbart arbetsliv.

Innehåll
Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utvecklingen går allt snabbare. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter tagit initiativ till två övergripande insatser för utveckling. 2015 kom avtal om lokala omställningsmedel och 2017 inrättades Partsrådets nya arbetsområde programmet för Hållbart arbetsliv. Partsrådet och Trygghetsstiftelsen bjuder in dig till en eftermiddag där du får en möjlighet att få ta del av kunskap och inspiration om omställning och hållbart arbetsliv tillsammans med forskare och representanter från Partsrådet och Trygghetsstiftelsen.

Varmt välkommen!

Trygghetsstiftelsen
Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel.

Partsrådet
Emilia Liljefrost, programchef Hållbart arbetsliv.


Program

13.00 – Välkomna
Ylva Disheden, Trygghetsstiftelsen och Emilia Liljefrost, Partsrådet

– Vad betyder omställning för dig?
Gruppdialoger

– Proaktiv omställning – sett från Arbetslivsresurs resa
Anna Svensson och Charlotte Segerbrant, Arbetslivsresurs

– Utmaningar och möjligheter i arbetslivet – omvärldsspaning sett utifrån företagshälsovårdens perspektiv.
Peter Munck af Rosenschölds, Sveriges företagshälsovård

14.30 –  Workshop inkl. fika

– Hållbart arbetsliv – presentation av programmet och tjänsterna.
Emilia Liljefrost, Partsrådet

– Avslutning
Ylva Disheden, Trygghetsstiftelsen och Emilia Liljefrost, Partsrådet

 

Anmälan
Du anmäler dig till Trygghetsstiftelsen via den här länken: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42425B4A77434B50417940

Det är ett begränsat antal platser och det är först till kvarn principen. Du kan anmäla flera personer samtidigt. Förutom dig själv kan du anmäla upp till fyra gäster. Vill du anmäla två personer anger du att du tar med  en (1) gäst, anmäler du tre personer anger du att du har två (2) gäster.  När du anmält dig skickas en bekräftelse ut till samtliga som e-post har angetts till.

Avanmälan
När du anmälde dig fick du en bekräftelse med e-post. I denna finns en länk där du kan avanmäla dig.

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen!

 

Ledarförsörjningsprogrammet, del 4

Tid: 13-14 mars, kl. 10.00-15.30 (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Programpunkter, seminarium 4
– Det kommunikativa ledarskapet.
– Min utvecklingsresa.
– Gemensam inspirationsföreläsning för deltagare och chefer.
– Avslutning.

Utbildare
Eva Beckman och Ulf Karnell, Bolagsverket
Rickard Karlsson, Colegica

Inspirationsföreläsare
Chanett Edlund, DIGG
Olof Lundvall, SPV
Annika Stenberg, generaldirektör för Bolagsverket

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Ledarförsörjningsprogrammet, del 3

Tid: 19-21 februari, kl. 8.30-15.30 (internat)
Respektera start och sluttider. OBS! Starttid.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Program, seminarium 3
– Förtroendefullt samarbete

Utbildare
Per-Åke Sundholm, Sundsvalls Kommun


Frågor?

Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Ledarförsörjningsprogrammet, del 2

Tid: 10-11 januari, kl. 10.00-15.30 (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Program, seminarium 2
– Förändringsledning

Utbildare
Johanna Börjesson, CSN
Malin Österlund, Försäkringskassan

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Ledarförsörjningsprogrammet, del 1

Tid: 19-20 november 2018, kl. 12.00-15.30, startar med gemensam lunch (internat)
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig:
– en djupare förståelse om ledarskap.
– teorier, verktyg och metoder kring ledarskap.
– en ökad självkännedom.
– erfarenhets- och kompetensutbyte över myndighetsgränserna.

Mål
Utbildningens mål är att:
– du ska utvecklas till en framtida ledarroll.
–  ge ökad kunskap om ledarrollen.
– ge inspiration och lärdom av deltagare och föreläsare.
– skapa nätverk bland deltagarna

Målgrupp
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment.

Programpunkter, seminarium 1
– Introduktion till ledarförsörjningsprogrammet och Myndighetsnätverket.
– Självkännedom och min utveckling till ledare.
– Inspirationsföreläsning.

Utbildare
Rickard Karlsson, Colegica

Inspirationsföreläsare
Christina Forsberg, generaldirektör för CSN

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Kompetensbaserad rekrytering

Tid: 27-28 mars
27 mars, kl. 8.15 – 17.00 inkl. gemensam lunch
28 mars, kl. 8.15 – 15.30 inkl. gemensam lunch

Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca  4 000 kronor
Sista anmälningsdag: 20 februari 2019

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som chef eller HR-utvecklare.

Innehåll

Dag 1
Kostnader för en felrekrytering och prognosvärdet hos våra vanligaste bedömningsmetoder.

Genomgång av rekryteringsprocessen i sin helhet och hur man gör en väl underbyggd behovsanalys och tar fram en kravspecifikation. En stor del av eftermiddagen ägnas åt praktiskt arbete med de befattningar som är mest relevanta för den egna verksamheten.

Dag 2
Fördjupning i bedömningen av de sökande:
– hur man kan använda arbetsprover i bedömningen
– intervjumetodik och kompetensbaserad intervjuteknik
– vilka faktorer som behöver vägas in när man fattar beslut.

Diskussion kring diskrimineringslagstiftningen och hur man kan kvalitetssäkra  rekryteringsarbete i den bemärkelsen.

Båda dagarna varvas teori med praktiska övningar.

Föreläsare
Malin Lindelöw, fil.dr. i psykologi och författare till ’Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning’ (Natur & Kultur, 2003) och ’Kompetensbaserad personalstrategi’(Natur & Kultur, 2008).

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 20 februari 2019.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till mailto:utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: mailto:utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Att arbeta i staten

Tid: 22-23 oktober, 2019
22 oktober, kl. 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch
23 oktober, kl. 8.30 – 13.00 inkl. gemensam lunch (medarbetare från CSN fortsätter dagen på Quality Hotel)

Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca 800 kronor
Sista anmälningsdag: 17 september 2019

Syfte
Att arbeta i staten ger dig en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp. Du får ta del av hur andra myndigheterna arbetar och möjlighet att knyta kontakter.

Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd. Men även du som arbetat en längre tid och behöver uppdatera dina kunskaper i till exempel förvaltningsrätt kan ha nytta av utbildningen. Vi prioriterar nyanställda inom staten.

Innehåll
– Styrning i statlig verksamhet
– Arbetsmiljö, ansvar och roller
– Förvaltningsrätt
– Klarspråk
– Offentlighet och sekretess
– Hälsofrämjande arbete
– Kommunikation

Förberedelser
Inför utbildningen bör du ha läst om respektive myndighets verksamhetsområde.

Länkar till myndigheterna
Bolagsverket
CSN – Centrala studiestödsnämnden
DIGG  – Myndigheten för digital förvaltning
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Västernorrland
MIUN – Mittuniversitetet
SPV – Statens tjänstepensionsverk

Föreläsare
Utbildningen leds av föreläsare från CSN, SPV, Försäkringskassan och Bolagsverket.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 17 september.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Nätverksträff för jurister

Nu är det dags för nästa nätverksträff för oss jurister i Myndighetsnätverket. Den här gången ska vi titta närmare på regelverk och praxis när det gäller bidragsbrott och mutbrott. Som föreläsare har vi bjudit in två åklagare, Katarina Becker från Åklagarkammaren i Sundsvall och Robert Engstedt från Riksenheten mot korruption.

Vi ser fram emot en intressant dag. För att du ska få ut så mycket som möjligt
av dagen vill vi att du skickar in dina frågor i förväg. Mejla till: vendela.enmarker@dom.se, senast den 8 oktober 2018.

Program

13–13.05 Inledning – Vendela Enmarker, samordnare i juridikgruppen.
13.05–13.15 Presentation av deltagande myndigheter – En person från varje myndighet presenterar kort sin myndighet och sina kollegor.
13.15–14.15 Bidragsbrott, regelverk och praxis – Kammaråklagare Katarina Becker föreläser om regelverk och praxis när det gäller bidragsbrott.
14.15–14.45 Fika och mingel
14.45–15.45 Korruption i Sverige och världen, Vad är det och hur kan man jobba preventivt mot korruption? – Kammaråklagare Robert Engstedt föreläser om korruption och vad Riksenheten mot korruption har för uppgift.
15.45–16.00 Avslutning – Juridikgruppen summerar dagen och pratar om vad som händer framöver. Katarina Nordensson berättar kort om vilka aktiveter som är på gång.

Praktisk information

Datum & tid Torsdag 25 oktober 2018, klockan 13–16
Plats SPV, Jägargatan 1, Sundsvall
Anmälan Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 18 oktober 2018 vill vi ha din anmälan.
Kostnad Nätverksträffen är kostnadsfri.
Målgrupp Samtliga jurister inom Myndighetsnätverket är välkomna till nätverksträffen.
Frågor Kontakta Vendela Enmarker, tel: 060-18 67 07, e-post: vendela.enmarker@dom.se

Välkommen!

Vendela Enmarker – Rådman, Sundsvalls tingsrätt och samordnare i Myndighetsnätverkets juridikgrupp

Katarina Nordensson – Koordinator i Myndighetsnätverket

Chef i staten

Tid: 5-6 november 2019
5 november, kl. 8.30-ca. 16.00 inkl. gemensam lunch.
6 november, kl. 8.30-12.00 avslutas med gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 3 000:-
Sista anmälningsdag:  2 oktober.

Syfte
När du antar utmaningen att ta ett chefsuppdrag inom staten, förväntas du ta
ansvar för din verksamhet, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att ha en tydlig arbetsgivarroll och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap. Syftet med utbildningen är att vi vill ge dig som chef i staten en förståelse för vad det innebär att företräda en myndighet.

Vi vill visa på vilket sätt en tydlig arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik
underlättar för dig och dina medarbetare att bedriva verksamhet och att utveckla den.

För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarpolitiska frågor säkerställer vi
även att du får baskunskaper i arbetsrätt utifrån såväl lag som kollektivavtal.

Utbildningen genomförs i myndighetssamverkan för att ge deltagarna möjlighet till nya kontaktnät och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är ny som chef i staten.

Innehåll – dag 1

Statlig arbetsgivarpolitik
– Den statliga värdegrunden.
– Den delegerade arbetsgivarpolitiken – ansvarsfördelning.
– Regeringens mål för statliga arbetsgivare.
– Chefens roll som arbetsgivarföreträdare – arbetsgivarrollen.

Statlig arbetsrätt
– Lagar och förordningar.
– Att anställa i staten.
– Arbetsskyldighet.
– Tjänsteansvaret.
– Anställningens upphörande.


Innehåll – dag 2

Statlig arbetsrätt (forts.)
– Bisysslor.
– MBL och samverkan.

Kollektivavtal och lönepolitik i staten
– Anställningsvillkor i  staten.
– Lönebildning – den lönesättande chefens roll och ansvar.

Utbildare
Ann-Charlotte Jensen och Malin Lundgren, Arbetsgivarverket.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 2 oktober.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: mailto:utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Skriva effektivt

Tid :  7 maj, kl. 8.30-16.00, inkl. gemensam lunch (+ 1 timme i förberedelser).
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 400 kr
Sista anmälningsdag: 2 april 2019 – FULLBOKAD

Syfte
Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om:
– sju smarta knep i Word
– sex vanliga fel i myndigheters texter
– fem saker att ta upp när du ger feedback på en kollegas text
– fyra sorters kunskap som du behöver för att kunna skriva bra på jobbet
– tre analysperspektiv på texter
– två vanliga sorters skrivprocesser
– en myndighetsgemensam skrivregelsamling.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skriver som en del av ditt arbete och vill förbättra ditt eget skrivande. Du kanske skriver många beslut, utredningar eller texter som ska publiceras på en webbplats. Du kan vara nyanställd eller ha jobbat en längre tid.

Innehåll
Du kommer att öva på att
– anpassa text utifrån kunskap om målgruppen
– hitta det viktigaste i texten och lyfta upp det
– strukturera texten med rubriker, underrubriker, ingresser och sammanfattningar
– anpassa befintlig text från en mall eller liknande till en specifik situation.

Innan utbildningsstart
Innan utbildningsdagen ska  du gå igenom webbutbildningen Att skriva bättre http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/webbutbildningen-att-skriva-battre.html. Den tar cirka en timme att göra.

Till utbildningsdagen ska du ta med en utskriven text som du jobbar med just nu, eller som du precis gjort klart. Det kan vara vilken typ av text som helst. Välj gärna en texttyp som du ofta skriver, men där det finns vissa svårigheter. Det blir intressantare om du väljer en text med förbättringspotential än en du är riktigt nöjd över.

På utbildningen kommer vi att diskutera våra texter och ge varandra feedback.

Utbildare
Malin Bornhöft, språkvårdare, Bolagsverket
Emma Burridge, kommunikatör, Bolagsverket

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 2 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Nödvändiga och känsliga samtal

Tid: 30-31 oktober 2019, kl. 8.30-16.00 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall.
Pris: ca. 3 000:-
Sista anmälningsdag: 25 september 2019.

Mål
Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppleva ökad trygghet och tydlighet i att planera och genomföra nödvändiga och känsliga samtal.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR.

Innehåll
Under utbildningen varvar vi teori och erfarenhetsutbyte med praktisk träning i olika former.

Programpunkter
– Vår biologiska hjärna – undvik hot och skapa trygghet
– Kommunikation
– Hur vi skapar öppenhet och tillit
– Vikten av positiv feedback för att kunna ge konstruktiv feedback
– “Svåra samtal” – Vad gör det svårt?
– Olika roller, olika samtal
– Chefens ansvar för arbetsmiljö
– Konflikthantering
– Möta reaktioner och försvar
– Modell för medling i konflikt


Förberedelser

Läs igenom kort text
Innan utbildningsstart bör du ha läst igenom en kort text som kan sätta igång tankarna om nödvändiga samtal.  Texten skickas till dig via e-post i god tid före utbildningsstart.

Mejla en kort beskrivning av ett känsligt samtal
Skriv ner en kort beskrivning av ett känsligt samtal som du haft eller står inför och mejla till anders.lilliehook@affarskraft.se

Utbildare
Anders Lilliehöök, Affärskraft i Skandinavien AB

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 25 september.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Effektiva möten

Tid: 10 april 2019, kl. 8.30-16.30 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 3 000:-
Sista anmälningsdag: 6 mars 2019

Mål
Efter utbildningen ska du, med stöd av de praktiska och teoretiska verktyg du fått lära dig, självständigt kunna planera och hålla effektiva och strukturerade möten. Du ska också kunna beskriva skillnaden på rollerna mötesledare kontra mötesdeltagare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera och hålla effektiva och strukturerade möten.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment som att till exempel träna på att vara mötesledare.

Programpunkter
– Vikten av att vara tydlig med syftet med mötet.
– Agenda och kallelse.
– Roller och rollfördelning.
– Ett bra diskussionsklimat där alla kommer till tals.
– Rollen och ansvar som mötesledare.
– Negativa mötesbeteenden.
– Verktyg och modeller för planering, genomförande och uppföljning.

Utbildare
Anders Hjärtström, Colegica

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 6 mars.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Välkommen att anmäla dig!

Workshopledarutbildning

Tid: 24 – 25 september 2019, kl. 8.30-16.30 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 3 000:-
Sista anmälningsdag: 20 augusti 2019

Mål
Utbildningen ska ge dig grundläggande förståelse för workshopledning och bra verktyg att komplettera din egen verkstygslåda med.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som har behov av att utveckla din kompetens inom workshopledning och som behöver praktisk träning.

Innehåll
Under utbildningen varvar vi teori och erfarenhetsutbyte med praktisk träning i olika former.

Programpunkter
– Definiera syfte, mål och resultat med workshopen
– Workshopledarens roll
– Normer och spelregler
– Effektmål
– Hantering av tid
– Genomförandet i rummet
– Mötesteknik
– Personliga förutsättningar
– Dokumentation
– Praktisk träning

Förberedelser
Information om förberedelser mejlas till dig när du blivit antagen till utbildningen.

Utbildare

Camilla Levay och Birgitta Söderström, Affärskraft i Skandinavien AB

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 20 augusti.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

THE – The Human Element

Tid: 14 – 18 januari, Kl. 10.00-15.00 – Internat
Respektera start och sluttider.

Plats: Söråkers Herrgård
Pris: 7 500:-
Sista anmälningsdag: Fullbokad

Mål
Efter utbildningen ska du ha:
– Insikt i hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv.
– Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra.
– Ökad självinsikt och självkänsla vilket både ökar din handlingskraft och harmoni.
– Ett unikt nätverk av personer från organisationen som du delat din THE-vecka med.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare, ledare och chefer.

Innehåll
THE är framtagen för att skapa förutsättningar för den goda organisationen, en organisation som presterar bästa möjliga resultat. Genom denna utbildning får du personlig utveckling i syfte och lära känna och förstå dig själv och andra bättre.

Tanken är att du ska förstå hur du påverkar din egen prestation, samarbetet med andra och ditt och ert gemensamma resultat. Om något ligger i vägen mellan dig och mig när vi ska samarbeta och står i vägen för vår framgång och önskat resultat, så behöver vi lära oss att stanna upp och hantera problemen, så att vi kan lägga fokus på jobbet och inte på mellanmänskliga konflikter.

Det yttersta målet är att vi tillsammans ska kunna prestera bästa möjliga resultat på arbetet. De erfarenheter och insikter som kursen ger kommer så klart även till stor nytta i privatlivet och i relationer även utanför arbetslivet.

Mer information finns här: http://thehumanelement.com

Utbildare
Maria Allström och Jonas Lundgren, Försäkringskassan

Anmälan
Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig i god tid om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Git Tjernström, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-770 85 80
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@spv.se

Välkommen att anmäla dig!

Hantera hot och våld, grupp 2

Tid :  5 juni, kl. 9.00-12.00
Respektera start och sluttider.

Plats: Bolagsverket, Stuvarvägen 21, bredvid Casino Cosmopol.
Pris: Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 29 april 2019 – FULLBOKAD

Mål
Du ska efter utbildningen ha kunskap om vad som kan utlösa en hotfull eller våldsam situation. Du ska också veta hur du med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika samt bemöta hotfulla beteenden.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en miljö där du riskerar att utsättas för hot och våld, till exempel i en roll som säkerhetsansvarig, huvudskyddsombud och receptionspersonal.

Programpunkter
– Presentation
– Juridik
– Konflikthanteringsstilar
– Riskområden/problemområden
– Kommunikation
– Stark ställning/gard
– Försvar mot slag
– Frigörelsetekniker

Utbildare
Niclas Flodin, Polismyndigheten i Västernorrland.
Lennart Westberg, Polismyndigheten i Västernorrland.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 29 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Hantera hot och våld, grupp 1

Tid :  3 juni, kl. 13.00-16.00
Respektera start och sluttider.

Plats: Bolagsverket, Stuvarvägen 21, bredvid Casino Cosmopol.
Pris: Ingen kostnad
Sista anmälningsdag: 29 april 2019 – FULLBOKAD

Mål
Du ska efter utbildningen ha kunskap om vad som kan utlösa en hotfull eller våldsam situation. Du ska också veta hur du med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika samt bemöta hotfulla beteenden.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en miljö där du riskerar att utsättas för hot och våld, till exempel i en roll som säkerhetsansvarig, huvudskyddsombud och receptionspersonal.

Programpunkter
– Presentation
– Juridik
– Konflikthanteringsstilar
– Riskområden/problemområden
– Kommunikation
– Stark ställning/gard
– Försvar mot slag
– Frigörelsetekniker

Utbildare
Niclas Flodin, Polismyndigheten i Västernorrland.
Lennart Westberg, Polismyndigheten i Västernorrland.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 29 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Arbetsmiljöutbildning

Tid: 23 maj, 2019 kl.8.30-16.30 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca 4 900 kronor
Sista anmälningsdag: 17 april 2019 – FULLBOKAD

Mål
Målsättningen med utbildningen är att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som är inkluderande för alla.

För att få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människor olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras inkluderande; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla. Vi behöver tänka nytt och hitta innovativa lösningar för att utforma våra arbetsplatser.

Målgrupp
Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig till dig som arbetar som chef, ledare eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Innehåll
Utbildningen består av två delar.
Del 1: E-utbildning i tre block som självstudier innan del 2.
Del 2: Lärarledd utbildning (23 maj, Quality Hotel)

Del 1 – e-utbildning
(Avsätt minst 5 timmar för självstudier vecka 20. Mer information kommer om du blir antagen utbildningen)

SAM grundläggande arbetsmiljö
– Förklarar regelverket och ansvar och roller
– Hur ska vi arbeta långsiktigt för ett hållbart arbetsliv
– Göra riskbedömningar enligt SAM

Ergonomi på kontor
– Fysiska faktorer
– Förebygga
– Belastningsskador
– Synergonomi
– Lokalen

Organisatorisk och social arbetsmiljö
– Organisera, kommunicera
– Förutsättningar att prestera maximalt
– Bra ledning och styrning
– Bidra med kompetens
– Alla är delaktiga vet sin roll och handlingsutrymme
– Ingen vinner på att någon slås ut eller slits ut, ömsesidigt beroende genom fördelning
– Samspelar och påverkas av sin arbetsmiljö
– Digitala forum
– Trygghet
– Trivsel och engagemang

Del 2 – lärarledd utbildning
– Syftet med aktiva åtgärder som en del i SAM och ansvarsfördelning
– Förebygga och främja arbete för att motverka diskriminering
– Verka för lika rättigheter och möjligheter
– Riskbedömning med verksamhetsnära case

Utbildare
Lena Lehmann, Feelgood

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 17 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Hälsosamma attityder, chefer

Välkommen till ett spännande seminarium om hur våra attityder påverkar våra relationer och prestationer – både på jobbet och i privatlivet.

Datum: Tisdag 29 maj 2018, kl. 17.00-19.00
Plats: Mittuniversitetet i Sundsvall, Holmgatan 10, M-huset, sal M108 – Lubbesalen

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 120.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan.
Sista anmälningsdag 28 maj

Målgrupp
Seminariet arrangeras för oss som arbetar på någon av myndigheterna  i Myndighetsnätverket.

Innehåll
Det är vi själva som formar våra attityder. Och våra relationer och prestationer påverkas av de attityder vi har. Men vi kan utveckla våra tankemönster och på så sätt skapa positiva vanor och attityder som gör att vi kan nå vår fulla potential som människa både på jobbet och i privatlivet. Med rätt inställning kan vi uppleva större arbetsglädje, bättre prestationer, arbetsklimat och arbetsmiljö och sist men inte minst bättre livskvalitet.

Efter föreläsningen kommer du att förstå vikten av att du formar din egen attityd och hur den påverkar din egen och dina kollegors vardag. Du kommer även få med dig konkreta verktyg för att kunna jobba vidare.

Föreläsare
Paal Evjenth, Pecto utveckling AB

Med gedigen kunskap, energi och humor har Paal underhållit sin publik under 30 år. Paal jobbar med övertygelsen att vi alla är födda vinnare. Som barn har vi grundutbudet av vinnaregenskaperna inom oss, starkt självförtroende, nyfikenhet, fantasi, positivt tänkande, envishet, ärlighet och förmågan att leva i nuet. Paals föredrag handlar mycket om hur vi tar vara på och utvecklar dessa egenskaper.

Välkommen att anmäla dig!
/Katarina Nordensson, koordinator i Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Hälsosamma attityder, medarbetare

Välkommen till ett spännande seminarium om hur våra attityder påverkar våra relationer och prestationer – både på jobbet och i privatlivet.

Datum: Tisdag 29 maj 2018, kl. 13.30–15.30
Plats: Mittuniversitetet i Sundsvall, Holmgatan 10, M-huset, sal M108 – Lubbesalen

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat till 120.

Anmälan: FULLBOKAD – Det finns fortfarande platser kvar till kvällsföreläsningen Hälsosamma attityder, chefer kl. 17.00-19.00. Du är varmt välkommen att anmäla dig till den.

Målgrupp
Seminariet arrangeras för oss som arbetar på någon av myndigheterna  i Myndighetsnätverket.

Innehåll
Det är vi själva som formar våra attityder. Och våra relationer och prestationer påverkas av de attityder vi har. Men vi kan utveckla våra tankemönster och på så sätt skapa positiva vanor och attityder som gör att vi kan nå vår fulla potential som människa både på jobbet och i privatlivet. Med rätt inställning kan vi uppleva större arbetsglädje, bättre prestationer, arbetsklimat och arbetsmiljö och sist men inte minst bättre livskvalitet.

Efter föreläsningen kommer du att förstå vikten av att du formar din egen attityd och hur den påverkar din egen och dina kollegors vardag. Du kommer även få med dig konkreta verktyg för att kunna jobba vidare.

Föreläsare
Paal Evjenth, Pecto utveckling AB

Med gedigen kunskap, energi och humor har Paal underhållit sin publik under 30 år. Paal jobbar med övertygelsen att vi alla är födda vinnare. Som barn har vi grundutbudet av vinnaregenskaperna inom oss, starkt självförtroende, nyfikenhet, fantasi, positivt tänkande, envishet, ärlighet och förmågan att leva i nuet. Paals föredrag handlar mycket om hur vi tar vara på och utvecklar dessa egenskaper.

Välkommen att anmäla dig!
/Katarina Nordensson, koordinator i Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

 

PEP – repetition

Tid: 12 november, 2019 kl. 8.30-16.30 inkl. gemensam lunch.
Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca 2 050 kronor
Sista anmälningsdag:  8 oktober 2019

Mål
Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta verkligt effektivt. Med verktyg och praktisk träning kommer du att lära dig hur du kan skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet. Samt att minska stresskänslan.

Målgrupp
Repetitionsutbildningen är för dig som tidigare deltagit i ett personligt effektivitetsprogram.

Innehåll
Förmiddag: Repetition av PEP-programmet
Eftermiddag: Praktik och workshop
– Hantera inflödet av e-post i Outlook.
– Öka överblick och kontroll i arbetslivet.
– Kalendern i Outlook som ett realistiskt planeringsverktyg.
– Skapa en tydligare planering och prioritering.
– Möten – varför då?
– Du skriver din egen handlingsplan.

Utbildare
Annika Östman, Effektivitetskonsult, PEP Worldwide

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 8 oktober.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

PEP – Personlig effektivitet

Datum:
Del 1, 7 maj, kl. 8.30-12.45 inkl. gemensam lunch (8 maj)
Del 2, 28 augusti, kl. 8.30-12.45 inkl. gemensam lunch (29 augusti)
Del 3, 13 november, kl.  8.30-12.45 inkl. gemensam lunch (14 november)

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca. 7 600:-
Sista anmälningsdag: 2 april 2019 – FULLBOKAD

Mål
Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta verkligt effektivt. Med verktyg och praktisk träning kommer du att lära dig hur du kan skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet. Samt att minska stresskänslan.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som hanterar flera olika typer av arbetsuppgifter och vill planera och prioritera effektivare.

Innehåll
Kursdagarna inleds med ett teoripass och avslutas med lunch. Det följs sedan upp individuellt samma vecka på din myndighet/arbetsplats (ca 30-45 min) enligt ett schema som du får innan första kurstillfället. Boka in heldagar i din kalender de datum du ska på kursen, för att jobba på egen hand efter teorin. Preliminärboka även datumet som står inom parentes för att frilägga tid för din personliga coaching.

Programpunkter
– Skapa en bättre struktur (elektronisk och fysisk)
– Tydligare planering och prioriteringar i vardagen
– Verktyg för att minimera avbrott och frigöra tid
– Eliminera tids- och energitjuvar
– Effektivare epost-hantering
– Verktyg till ökad produktivitet
– Tips på effektiva möten
– Bättre kontroll över arbetssituationen
– Minska stressen och må bättre

Utbildare
Annika Östman, Effektivitetskonsult, PEP Worldwide

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 2 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Ledare utan personalansvar

Tid – Del 1:  2-3 april 2019 (internat)
Dag 1: kl. 9.00 – 17.00 + kvällsaktivitet,
Dag 2: kl. 8.30 – 16.30
Plats: Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, Söråker

Tid – Del 2:  8-9 maj 2019
Dag 1 och 2: kl. 8.30 – 16.30, inkl. lunch båda dagarna.
Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Respektera start och sluttider.

Pris: ca. 11 000:-
Sista anmälningsdag: 26 februari 2019 – FULLBOKAD

Syfte
Ledare utan personalansvar ger dig bättre förutsättningar i en ledarroll utan personalansvar. Utbildningen genomförs tillsammans med andra myndigheter och syftar därmed också till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Mål
Efter utbildningen ska du:
– ha fått bättre självkännedom.
– ha fått förståelse för din egen och andras inlärningsstil.
– ha fått ökad förståelse för vad som motiverar olika människor och hur detta påverkar  samarbetet med andra.
– känna dig säkrare i din kommunikation gentemot deltagare i arbetsgrupper, projekt och andra intressenter.
– känna dig säkrare i din roll som ledare i olika typer av arbetsgrupper och projekt.
– känna dig säkrare i rollen som förändringsledare och ha kunskap om hur förändringsprocesser fungera.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll där du har möjlighet att påverka, utveckla och/eller förändra i din organisation.

Innehåll
Vi kommer att arbeta utifrån erfarenhetsbaserat lärande och praktiska upplevelsebaserade övningar kopplade till följande områden.

– Det medvetna jaget – att hantera mig själv.
– Jag som ledare för gruppen – att hantera andra.

Förberedelser

Läs boken Sluta chefa börja leda – Hur laget blir större än jaget.
Innan utbildningsstart bör du läsa boken Sluta chefa börja leda – Hur laget blir större än jaget skriven av Kenth Åkerman. Boken skickas till dig med internposten i god tid före utbildningsstart.

Vad har du för frågor kring ledarskap?
Skriv ner dem och ta med dig till första utbildningstillfället.

Stäm av upplägget med din chef
Du kommer att behöva lägga ner tid på uppgifter mellan utbildningstillfällena. Stäm av detta med din chef så att det inte blir något hinder för dig.

Utbildare
Rickard Karlsson, Colegica

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 26 februari.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!

Att arbeta i staten

Tid: 21-22 maj, 2019
21 maj, kl. 8.30 – 16.00 inkl. gemensam lunch
22 maj, kl. 8.30 – 13.00 inkl. gemensam lunch (medarbetare från CSN fortsätter dagen på Quality Hotel)

Respektera start och sluttider.

Plats: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall
Pris: ca 800 kronor
Sista anmälningsdag: 16 april 2019 – FULLBOKAD

Syfte
Att arbeta i staten ger dig en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp. Du får ta del av hur andra myndigheterna arbetar och möjlighet att knyta kontakter.

Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd. Men även du som arbetat en längre tid och behöver uppdatera dina kunskaper i till exempel förvaltningsrätt kan ha nytta av utbildningen. Vi prioriterar nyanställda inom staten.

Innehåll
– Styrning i statlig verksamhet
– Arbetsmiljö, ansvar och roller
– Förvaltningsrätt
– Klarspråk
– Offentlighet och sekretess
– Hälsofrämjande arbete
– Kommunikation

Förberedelser
Inför utbildningen bör du ha läst om respektive myndighets verksamhetsområde.

Länkar till myndigheterna
Bolagsverket
CSN – Centrala studiestödsnämnden
DIGG  – Myndigheten för digital förvaltning
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Västernorrland
SPV – Statens tjänstepensionsverk

Föreläsare
Utbildningen leds av föreläsare från CSN, SPV, Försäkringskassan och Bolagsverket.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 16 april.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!