Chef i staten

Tid: 5-6 april
5 april, kl 09:15 – 15:30 inkl. gemensamt avbrott för lunch och pauser.
6 april, kl 09:15 – 15:30 inkl. gemensamt avbrott för lunch och pauser.
Respektera start och sluttider.

Plats: Distans
Pris: Ca 3 800:-
Sista anmälningsdag: 1 mars

Syfte
När du antar utmaningen att ta ett chefsuppdrag inom staten, förväntas du ta
ansvar för din verksamhet, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att ha en tydlig arbetsgivarroll och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap. Syftet med utbildningen är att vi vill ge dig som chef i staten en förståelse för vad det innebär att företräda en myndighet.

Vi vill visa på vilket sätt en tydlig arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik
underlättar för dig och dina medarbetare att bedriva verksamhet och att utveckla den.

För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarpolitiska frågor säkerställer vi
även att du får baskunskaper i arbetsrätt utifrån såväl lag som kollektivavtal. För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarfrågor säkerställer vi att du får baskunskaper i arbetsrätt med särskilt fokus på den statliga sektorn, våra kollektivavtal samt lönebildning och lönesättning

Utbildningen genomförs i myndighetssamverkan för att ge deltagarna möjlighet till nya kontaktnät och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är ny som chef i staten.

Innehåll – dag 1

Arbetsgivarpolitik och arbetsgivarrollen:
– Den statliga värdegrunden
– Arbetsgivarpolitik
– Chefens roll som arbetsgivarföreträdare.

Arbetsrätt:
– Lagar och förordningar
– MBL och samverkan
– Att anställa i staten
– Arbetsskyldighet
– Bisysslor.


Innehåll – dag 2

Fortsättning på arbetsrätt:
– Misskötsamhet mm i anställningen
– Tjänsteansvar och disciplinpåföljd
– Anställningens upphörande.

Lönebildning och lönesättning:
– Lönebildningen i staten
– Lönebildning på myndighetsnivå och lönesättning.

Utbildare
Ann-Charlotte Jensen, Annika Jonasson och Åsa Pyka, Arbetsgivarverket.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 1 mars.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 4 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-183 32 71
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Välkommen att anmäla dig!

Detta formulär fungerar endast med de två senaste versionerna av respektive webbläsare.
Ett bekräftelsemejl skall anlända till angiven adress efter anmälan. Om inte, kontakta oss.
Fält med * måste fyllas i.

Befattning/Roll *
Myndighet *

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Ange e-post igen*
Telefon
Meddelande (till exempel allergi, specialkost mm.)
Kom ihåg att tala med din chef innan du anmäler dig

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.