Effektiva möten

Tid: 16 februari 2021, kl 08:30-12:00
Respektera start och sluttider.

Plats: Digitalt
Pris: Ca 1 600 kr
Sista anmälningsdag: 5 februari 2021.

Mål
Efter utbildningen ska du, med stöd av de praktiska och teoretiska verktyg du fått lära dig, självständigt kunna planera och hålla effektiva och strukturerade möten. Du ska också kunna beskriva skillnaden på rollerna mötesledare kontra mötesdeltagare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera och hålla effektiva och strukturerade möten.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment som att till exempel träna på att vara mötesledare.

Programpunkter
– Roller på mötet
– Största skillnaden mellan digitala möten och IRL-möten, vad sker i deltagarnas hjärnor?
– Tydlighet med syfte och mål
– Småprat och social samvaro
– In- och utcheckning
– Olika punkter: informations- diskussions- och beslutspunkter
– Tidhållning
– Spelregler, hur ges alla möjlighet att känna sig delaktiga
– Samtal i helgrupp och mindre grupper
– Ljud och ljus för deltagare, kamera på (varför då?)

Utbildare
Thord Nossborn Affärskraft i Skandinavien AB.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 5 februari.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 1 vecka innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!