Erfarenhetsutbyte – Hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030

Regeringen har som ambition att genomförandet av agenda 2030 ska ske genom de ordinarie processerna och att Sverige ska vara ledande i genomförandet. Det gör att vi statliga myndigheter har en viktig roll i genomförandet. Tillsammans sitter vi på en bredd av ansvarsområden och uppdrag som alla kan bidra och balansera de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Tillsammans kan vi utbyta erfarenheter och metoder hur vi i respektive organisation arbetar med hållbar utveckling. Vi kan stärka varandra och hjälpas åt att skapa nödvändiga förflyttningar i vårt ordinarie arbete.

Vi hoppas att det här nätverket kan bli ett återkommande forum som kan ge oss inspiration och kunskap i vårt dagliga arbete med Hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Den första förmiddagen syftar till att lära känna varandra och den verksamhet vi bedriver. Länsstyrelsen kommer också att dela med sig av det processtöd som lanserades under hösten 2020. Detta processtöd finns tillgängligt för alla landets länsstyrelser men förhoppningsvis även kunna inspirera er andra i ert arbete.