Erfarenhetsutbyte inom förändringsledning

Myndigheter och kommuner genomgår ständig förändring. Var med och träffas i vårt erfarenhetsutbyte om just förändringsledning. Vi delar med oss av vilka erfarenheter som finns i våra olika organisationer.

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att leda individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Vi tror att vi har mycket att vinna genom att dela våra erfarenheter, kunskaper och kompetenser inom förändringsledning i vårt Myndighetsnätverk.

Vi lever i en föränderlig tid där även myndigheter och kommuner måste utvecklas och förändras i allt högre takt. Forskning visar att 7 av 10 förändringar som genomförs, misslyckas på något sätt. Med begreppet ”misslyckas” menas att satta mål och effekter inte uppnåddes. Den enskilt största faktorn till organisationsförändringars misslyckande är den mänskliga faktorn.

  • Kontaktperson: Cecilia Helsing, SPV (cecilia.helsing@spv.se)
  • Startdatum: 26 januari 14.00-15.00
  • Sista dag för anmälan: 22 januari