Erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030

Arbetar du med frågor som berör hållbarhet i din organisation? Då har du möjlighet att delta i vårt erfarenhetsutbyte om hållbarhetsfrågor – en aktuell fråga som berör våra statliga myndigheter och kommuner i hög grad. Välkommen att delta!

  • Kontaktperson: Marika Bystedt Gaulitz, Länsstyrelsen i Västernorrland (marika.bystedt.gaulitz@lansstyrelsen.se)
  • Startdatum: 27 januari 09.00-11.00
  • Sista dag för anmälan: 25 januari