Fräscha tips om hållbart ledarskap och digitaliseringens möjligheter

Ann Hellenius föreläste på Södra Berget i Sundsvall om bland annat digitaliseringens möjligheter och hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.
Ann Hellenius föreläste på Södra Berget i Sundsvall om bland annat digitaliseringens möjligheter och hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.

Den 7 maj bjöd Myndighetsnätverket in till en spännande föreläsning med Ann Hellenius, CIO (Chief Information Officer) vid Scandic, på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ann talade bland annat om möjligheterna med digitalisering men även vad som är viktigt att tänka på ur säkerhets- och integritetsaspekter.

Vi fick också bra tips och synpunkter på hur man kan minska gapet mellan den tekniska utvecklingen och organisationens förmåga att använda den samt hur ledarskapet blir hållbart i denna snabbrörliga tid.

Föreläsningen riktade sig till chefer och medarbetare i ledarroller som arbetar på någon av de 18 myndigheter som är medlem i Myndighetsnätverket.

Är du intresserad av att delta på våra föreläsningar?

Besök vår webbplats kontinuerligt! Här lägger vi upp kommande föreläsningar samt information om hur du anmäler dig till dessa.