GDPR för HR

Tid: 12 mars kl 08:00-12:00 inkl gemensam lunch.

Respektera start och sluttider.

Plats: Quality hotel Sundsvall, Esplanden 29, Sundsvall.
Pris: ca 600 kr.
Sista anmälningsdag: 6 februari.

Målgrupp: HR-personal.

Mål med utbildningen
Utbildningen behandlar huvuddragen i dataskyddslagstiftningen med fokus på personaluppgiftsfrågor i arbetslivet och inom personaladministration. Under utbildningen diskuteras bl a viktiga begrepp och principer inom dataskydd samt hur anställdas personuppgifter kan och får behandlas från anställningens börjar till dess slut.

Utbildare
Emil Öhlén och Jimmy Everitt, SPV

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 6 februari.
Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 5 veckor innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Anki Karlsson, utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter
Tel: 070-292 38 63
E-post: utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Välkommen att anmäla dig!