Hur kan statliga myndigheter motverka diskriminering? Ett jämlikt bemötande i praktiken

Tid: 29 april kl 09:00-12:00
Respektera start och sluttider.

Plats: Utbildningen genomförs på distans.
Sista anmälningsdag: 19 april.

Syfte
Den statliga värdegrunden ska genomsyra statlig verksamhet och fastslår allas lika värde, frihet och värdighet. Statliga myndigheter ska utifrån detta och rådande lagstiftning arbeta för att ge lika förutsättningar för alla. Det är en fråga om rättvisa, men även en kvalitetsgranskning som möjliggör en ökad träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter.

Som tjänsteperson i staten förvaltar och förverkligar vi den statliga värdegrundens principer. Det ställer höga krav på vårt bemötande, hur vi hanterar våra arbetsuppgifter och kommunicerar med de individer som verksamheten möter.

Under utbildningen varvas föreläsningspass med övningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp
Handläggare, utredare, funktioner inom kommunikation, verksamhetsutvecklare med flera.

Utbildningens innehåll
– Den statliga värdegrunden
– Diskriminering, hur och varför?
– Bemötande
– Härskartekniker och strategier för hantering av dessa
– Inkluderande kommunikation i text och bild

Utbildare
Jenny Långström, Länsstyrelsen

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 19 april 2021.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 1 vecka innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Jenny Långström, jenny.langstrom@lansstyrelsen.se

Välkommen att anmäla dig!