Jämställdhetsintegrering i myndigheter på strategisk nivå

Tid: 25 mars kl 09:00-12:00
Respektera start och sluttider.

Plats: Utbildningen genomförs på distans.
Sista anmälningsdag: 15 mars.

Syfte
Sverige har ambitiösa mål när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Statliga myndigheter har en viktig roll och ett stort ansvar i detta arbete. Statliga myndigheter ska arbeta för att ge lika förutsättningar till alla, oavsett kön eller andra maktordningar som påverkar en individ. Det är en fråga om rättvisa, men även en kvalitetsgranskning som möjliggör en ökad träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter.

Arbetet ska bidra till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen och den strategi som huvudsakligen ska användas är jämställdhetsintegrering. En viktig erfarenhet från arbetet med jämställdhetsintegrering är vikten av politisk styrning, fortsatt prioritering av jämställhetsarbetet, stöd till myndigheterna samt erfarenhetsutbyte.

Under utbildningen varvas föreläsningspass med övningar och gruppdiskussioner. Deltagande myndigheter kommer även få möjlighet att identifiera jämställdhetsutmaningar i den egna verksamheten. Möjlighet till fortsatt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kommer att erbjudas.

Målgrupp
Chefer, strateger, controllers och andra nyckelfunktioner i myndigheternas styr- och ledningsarbete.

Utbildningens innehåll
– Sveriges jämställdhetspolitik
– Varför ska vi arbeta med jämställdhet?
– Ord och begrepp
– Hur jämställt är Västernorrland?
– Ett intersektionellt perspektiv på jämställdhetsarbetet
– Jämställdhetsintegrering som strategi
– Ledning och styrning (styrkedjan)

Utbildare
Jenny Långström, Länsstyrelsen

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 15 mars 2021.

Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat. Anmäl dig därför alltid om du vill gå utbildningen. Om intresset är stort kan vi ordna ytterligare utbildningstillfällen.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 1 vecka innan utbildningens startdatum, om du inte kan delta. Om du inte avanmäler dig kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Du avanmäler dig via e-post till utbildning.myndighetsnatverket@csn.se

Frågor?
Vid frågor kontakta Jenny Långström, jenny.langstrom@lansstyrelsen.se

Välkommen att anmäla dig!

Detta formulär fungerar endast med de två senaste versionerna av respektive webbläsare.
Ett bekräftelsemejl skall anlända till angiven adress efter anmälan. Om inte, kontakta oss.
Fält med * måste fyllas i.

Befattning/Roll *
Myndighet *

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Ange e-post igen*
Telefon
Meddelande (till exempel allergi, specialkost mm.)
Kom ihåg att tala med din chef innan du anmäler dig

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.