Jobba som jurist

jobba-som-jurist-bildArbetsmarknaden för jurister är stor och intressant i Sundsvallsregionen. Bara hos de myndigheter som ingår i Myndighetsnätverket arbetar cirka 150 jurister.

Myndigheter är stora arbetsgivare för välutbildade akademiker. Framförallt finns behov av kvalificerade jurister inom många olika rättsområden, exempelvis känneteckensrätt, it-rätt, förvaltningsrätt, årsredovisningslagstiftning, rättsutredningar, remissvar och överklagande till domstol.

Som jurist på en myndighet får du möjlighet att arbeta med stora viktiga samhällsuppdrag. Våra jurister arbetar huvudsakligen med att fatta beslut i olika typer av ärenden, att utreda juridiska frågor och yttra sig i domstol. Dessutom har juristerna en central roll kring ny och förändrad lagstiftning.

Arbetet kan bestå av såväl kontakter med allmänheten och andra myndigheter som att informera, handleda och utbilda kollegor. Du kan också få delta i olika utvecklingsprojekt.

elisabeth_lagerqvist2

– Om du vill bli riktigt bra på bolagsrätt, då är det hos oss du ska jobba. Bolagsverket har mycket kompetenta och erfarna jurister. Vi jobbar inom spännande rättsområden såsom  ekobrott, fusioner, it-rätt, likvidationer, utländska filialer, förändringar av aktiekapitalet, styrelsefrågor m.m. Så hos oss finns det utmaningar för den som är intresserad, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket.

I broschyren Utmanande arbetsuppgifter, eget ansvar och tid att leva kan du läsa mer om några av våra juristavdelningar, vilka rättområden och arbetsuppgifter som förekommer där. Dessutom får du veta vad några av våra jurister tycker om att arbeta på en myndighet.

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

20-21 oktober:
Att arbeta i staten

21 oktober:
Webbföreläsning: Klarspråk i kristider – så kommunicerar du begripligt och tillgängligt i kriser

4 november - FULLBOKAT:
Att leda på distans – för dig som leder medarbetare

10 november, 8 december:
PEP – Personlig effektivitet

11-12 november, 8-9 december :
Ledare utan personalansvar

17 november, 10 december:
Att leda i förändring – för dig som leder medarbetare

19 november - INSTÄLLT:
PEP-repetition

19 november, 15 december:
Att leda på distans – för dig som leder medarbetare

1 december:
Webbtillgänglighet, grund

1 december:
Webbtillgänglighet för utvecklingsteam

2 december - INSTÄLLT:
Webbtillgänglighet för kommunikatörer

4 december, 15 januari :
Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

20-21 januari:
Agil kravhantering

9-10 februari, 9-10 mars:
Ledare utan personalansvar

17-18 mars:
Workshopledareutbildningen

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed