Juristträff Myndighetsnätverket

Torsdagen 14 november arrangerade Myndighetsnätverket en juristträff hos SPV. Ett 40-tal jurister samlades för att få veta mer om artificiell intelligens (AI) och samspelet mellan teknik och juridik.

Dagen inleddes med att Katarina Nordensson, samordnare Myndighetsnätverket berättade om vilka aktiviteter som är på gång i nätverket.  Därefter föreläste Tomas Hellström, chefsarkitekt på SPV och Jimmy Everitt, chefsjurist på SPV om teknikutvecklingen som har lett fram till AI, konkreta AI-tillämpningar och relevanta rättsliga frågeställningar.
Under de senaste åren har det hänt mycket inom AI-området och deltagarna fick ta del av intressanta myter och sanningar kring detta. Det fördes också en diskussion om juridiska möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering och AI. Sist men inte minst avrundades dagen med en dragning av de pågående regeringsuppdrag om AI som just nu finns i offentlig förvaltning.

Text: Camilla Borgström

Foto: Steven Persson