Coachande förhållningssätt

Utbildningen syftar till att stärka ditt coachande förhållningssätt och att öka förmågan att kunna coacha andra och dig själv.

Få konkreta tips, verktyg och metoder för coaching och det coachande förhållningssättet. Praktisk träning av coachingförmågor – en stor del av tiden läggs på att träning.

Utbildningen riktar sig till dig som har behov att utveckla ett coachande förhållningssätt (ej chefer).

Tid

Utbildningen pågår i två dagar.

Kommentarer från tidigare deltagare

“Jättebra utbildning och engagerad lärare”

“Jag hade väldigt lite kunskap om vad coachande förhållningssätt var men utbildningen krävde inga förkunskaper och gav mig väldigt mycket. Jag fick många verktyg och nu gäller det bara att öva.”

Under fliken Utbildningar inom nätverket presenterar vi de utbildningar som vi anordnar återkommande. Vill du se vilka utbildningar som är på gång just nu letar du under Kalender.

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

25-26 maj - FULLBOKAT:
Ledare utan personalansvar

1-2 juni:
Kriskommunikation

24-25 augusti, 21-22 september:
Ledare utan personalansvar

27 augusti, 30 augusti:
Servicedesign/Tjänstedesign

31 augusti-1 september:
Coachande förhållningssätt

10 september:
Webbtillgänglighet

14 september, 12 oktober, 9 november:
PEP – personlig effektivitet

28-29 september, 25-26 oktober:
Ledare utan personalansvar

Tips

19 maj:
Lär dig mer om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet

20 maj 2021:
Samverkan för jämställdhet

RSS-feed