Coachande förhållningssätt

Utbildningen syftar till att stärka ditt coachande förhållningssätt och att öka förmågan att kunna coacha andra och dig själv.

Få konkreta tips, verktyg och metoder för coaching och det coachande förhållningssättet. Praktisk träning av coachingförmågor – en stor del av tiden läggs på att träning.

Utbildningen riktar sig till dig som har behov att utveckla ett coachande förhållningssätt (ej chefer).

Tid

Utbildningen pågår i två dagar.

Kommentarer från tidigare deltagare

“Jättebra utbildning och engagerad lärare”

“Jag hade väldigt lite kunskap om vad coachande förhållningssätt var men utbildningen krävde inga förkunskaper och gav mig väldigt mycket. Jag fick många verktyg och nu gäller det bara att öva.”

Under fliken Utbildningar inom nätverket presenterar vi de utbildningar som vi anordnar återkommande. Vill du se vilka utbildningar som är på gång just nu letar du under Kalender.

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

10 februari:
Effektiva möten

24 februari + 22 mars:
Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

1-2 mars, 29-30 mars:
Ledare utan personalansvar

2-3 mars:
Coachande förhållningssätt

5-6 april:
Chef i staten

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed