Självstudier

Här hittar du länkar till webbutbildningar som du kan göra på egen hand för att öka din kompetens.

 

Statstjänstemannarollen

Rollen som statsanställd
Undrar du vad det finns för krav på oss som statsanställda? Här får du en snabb introduktion till vad det innebär att jobba i staten.

Internt och externt bemötande
Skatteverkets bemötandeutbildning tar upp både internt och externt bemötande där vikten av att lyssna, vara lyhörd och visa empati är nyckelord.

Utbildningen är ett underlag för diskussion och reflektion om bemötande som förhållningssätt som du gärna kan göra tillsammans med dina kollegor. Du får också en del praktiska tips att använda dig av.

Grunderna i statlig styrning
Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statligt styrning, redovisning och finansiering. Utbildningen tar cirka 90 minuter.

Onödig efterfrågan
Utbildningen ger generella kunskaper om metoden Onödig efterfrågan som syftar till att effektivisera en myndighets ärendehantering och servicekvalitet. Den vänder sig främst till dig som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering på en myndighet. Men även du som är chef och ansvarar för verksamheten kan ha nytta av den. Utbildningen finns i två delar. Den första delen tar cirka 50 minuter och beskriver metoden utifrån intervjustudier. Den andra delen tar cirka 30 minuter och fokuserar på dokumentstudier.

Verksamhetslogik
Utbildningen tar upp grunderna i verksamhetslogik och beskriver hur den kan användas i en myndighet. Den vänder sig till dig som arbetar med att prioritera, analysera eller följa upp så att verksamhetens arbete får önskade effekter och når uppsatta mål. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

 

Ledare i staten

Våga viktiga samtal
Statskontoret har tagit fram en ´webbutbildning i hur du kan leda dilemmasamtal. Den är gjord speciellt för dig som är chef och som har ansvar för att arbeta med en god förvaltningskultur, men fungerar bra för alla som är nyfikna på hur man kan leda dilemmasamtal.

 

Övrigt

Att skriva bättre
”Att skriva bättre” är en grundläggande klarspråksutbildning för alla som skriver. I ”Att skriva bättre” finns både allmänna skrivråd och specifika råd för beslut, längre texter, e-post och webbtexter. Här hittar du såväl information om hur språket utvecklats, som roliga och praktiska övningar i hur man skriver mellanrubriker eller undviker ålderdomliga ord.

Du kan gå igenom hela materialet som en sammanhängande klarspråksutbildning eller bara titta på de avsnitt som passar dig just nu. Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra.

 

 

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

20-21 oktober:
Att arbeta i staten

21 oktober:
Webbföreläsning: Klarspråk i kristider – så kommunicerar du begripligt och tillgängligt i kriser

4 november - FULLBOKAT:
Att leda på distans – för dig som leder medarbetare

10 november, 8 december:
PEP – Personlig effektivitet

11-12 november, 8-9 december :
Ledare utan personalansvar

17 november, 10 december:
Att leda i förändring – för dig som leder medarbetare

19 november - INSTÄLLT:
PEP-repetition

19 november, 15 december:
Att leda på distans – för dig som leder medarbetare

1 december:
Webbtillgänglighet, grund

1 december:
Webbtillgänglighet för utvecklingsteam

2 december - INSTÄLLT:
Webbtillgänglighet för kommunikatörer

4 december, 15 januari :
Att leda sig själv – En utbildning i Självledarskap

20-21 januari:
Agil kravhantering

9-10 februari, 9-10 mars:
Ledare utan personalansvar

17-18 mars:
Workshopledareutbildningen

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed