Kvällsträff på Residenset luftade lite kring vad som händer i Myndighetsnätverket

Tisdagen den 7:e maj anordnades en kvällsträff med temat “Vad händer i Myndighetsnätverket?”. Platsen för träffen var på Residenset i Härnösand och samordnades mellan Härnösands kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Landshövding Berit Högman inledde med att berätta om Länsstyrelsens roll för att sedan följas av Statens tjänstepensionsverks generaldirektör Maria Humla som berättade om Myndighetsnätverket i stort. Från Härnösands kommuns var tillväxtchef Uno Jonsson på plats för att dela med sig information om vad som är på gång inom kommunen.

Kvällen lockade deltagare från Härnösands kommun, Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS), Kriminalvården, SIDA, Riksarkivet, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folke Bernadotte Akadmien (FBA), Statens tjänstepensionsverk (SPV) samt  Länsstyrelsen.

Nytt för 2019 är att Härnösands kommun numera också är, tillsammans med Sundsvalls kommun, Myndighetsnätverkets associerade partners.