Lär dig mer om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet

Länsstyrelserna arrangerar ett webbinarium den 19 maj, inklusive en kortare webbutbildning, om hur rasism tar sig uttryck på arbetsmarknaden. Detta sker inom ramen för uppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

Läs mer och anmäl dig här.

Rasism i arbetslivet | Länsstyrelsen i Västernorrland