Ledarförsörjningsprogrammet

Den 19 november gick startskottet för fjorton ledartalanger i Myndighetsnätverkets ledarförsörjningsprogram. Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, höll ett inspirerade föredrag om ledarskap och möttes av nyfikenhet och stort engagemang.

Deltagarna kommer att få ta del av flera spännande seminarietillfällen under våren 2019 så som förändringsledning, förtroendefullt samarbete och kommunikativt ledarskap.

Syftet med programmet är dels att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling inom framförallt ledarskap och dels att myndigheter i Myndighetsnätverket gemensamt tar tillvara på potentiella ledare.

Deltagarna är utsedda inom respektive myndighet.

Foto: Jenny Lindgren