Ledningsgruppsdagen 2019 – framtidens ledarskap

Måndagen den 16 september samlades cirka 30 generaldirektörer och chefer inom Myndighetsnätverket för att fördjupa sig och utbyta erfarenheter kring temat ”Framtidens ledarskap”.

– Samverkan och att stärka regionen är ett ledord för allt arbete inom nätverket, säger landshövding Berit Högman, styrgruppsledamot i Myndighetsnätverket.

 

En aktuell fråga är vilket ledarskap som krävs i framtiden. Därför arrangerades årets Ledningsgruppsdag på temat ”Framtidens ledarskap”. Aktiva dialoger, diskussioner och grupparbeten genomfördes under dagen.

Generaldirektörer och chefer från medlemsmyndigheterna fick tillsammans under dagen stärka sitt ledarskap och förbereda sig för en framtid med en annan typ av myndighetsledning. Charlotte Wäreborn Schultz, managementkonsult på Effect Management, föreläste och därefter genomfördes grupparbeten. Då fick deltagarna möjlighet att fördjupa sig i framtidens ledarskap och de krav som kommer ställas då samt utbyta erfarenheter.

Många intressanta frågor och diskussioner uppkom kring det tillitsbaserade ledarskapet, att som chef själv vara ett föredöme, det aktiva medarbetarskapet och gemensamma arbetssätt.

Moderator under dagen var Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket.

Text: Camilla Borgström

Foto: Steven Persson