Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra nordlänen

Välkommen till en digital nätverksträff i samband med uppmärksammandet av internationella kvinnodagen 2021. Syftet med nätverksträffarna är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kopplat till jämställdhet. Den inleds med att ta avstamp i den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, som fyllt 25 år.

För mer information och anmälan, läs mer på Länsstyrelsen i Västernorrlands webbplats:

Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra norrlänen | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)