Samverkan för jämställdhet

Välkomna till en första nätverksträff där vi tillsammans stakar ut vägen för en regional stöd- och lärandefunktion inom jämställdhetsområdet. Vi inleder samverkan inom Myndighetsnätverket med en workshop där vi identifierar former för behov av samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsområden.

  • När: 20 maj kl. 13.00-15.00. Sista anmälningsdag är 17 maj.
  • Var: Genomförs digitalt
  • Målgrupp: Funktioner med ansvar för jämställdhetsfrågor. Nätverket riktar sig både till myndigheter som är utsedda till JiM-myndigheter (jämställdhetsintegrering i myndigheter) och övriga medlemmar i Myndighetsnätverket.