Arbetsmiljöutbildning

Arbetar du som chef, ledare, skyddsombud eller arbetsmiljöombud? Arbetsmiljöutbildningen lyfter vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, går igenom viktiga lagar inom arbetsmiljöområdet och vad som gäller kring kränkande särbehandling med mera.

Målsättningen med utbildningen är att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som är inkluderande för alla.

För att få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människors olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras inkluderande; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla. Vi behöver tänka nytt och hitta innovativa lösningar för att utforma våra arbetsplatser.

Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig till dig som arbetar som chef, ledare eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Utbildningen består av två delar.

  • Del 1: E-utbildning i tre block som självstudier innan del 2 – 5-7 timmar
  • Del 2: Lärarledd utbildning – 1 dag

Kalender


Aktuella utbildningar och seminarier

8 december:
Arbetsmiljöutbildning

Tips

Inga planerade händelser! Håll ögonen öppna.

RSS-feed