Utbildningspaket om webbtillgänglighet

Myndighetsnätverket i samarbete med DIGG arrangerar fyra utbildningar i webbtillgänglighet. Utbildare är Tommy Olsson, DIGG, specialist inom webbtillgänglighet och Erik Jansson, SPV, UX-designer specialiserad inom webbtillgänglighet.


Utbildningarna är

  • Webbtillgänglighet, grund
  • Webbtillgänglighet för ledningsgrupper
  • Webbtillgänglighet för utvecklingsteam
  • Webbtillgänglighet för kommunikatörer.

Tanken är att du går grundkursen och sedan kan du även välja en av fördjupningarna beroende på vilken roll du har i din organisation.
Mer information om respektive utbildning och anmälningsformulär hittar du i kalendern på Myndighetsnätverkets webbplats.

Digital offentlig service ska vara tillgänglig, det slås fast i Lagen om digital tillgänglighet som trädde i kraft 1 januari 2019. DIGG har fått uppgiften att se till att lagen får genomslag.