Vilka förväntningar har vi på Myndighetsnätverket?

Tisdagen den 1 oktober träffades tio av  Myndighetnätverkets medlemmar för att diskutera ett bättre och smartare samarbete i framtiden. 

Workshopen hölls hos Centrala studiestödsnämnden och Jan Söderholm, ekonomichef på CSN började mötet med att hälsa deltagarna välkomna.

Vad gör vi mest nytta?
Därefter tog Annika Stenberg, generaldirektör för Bolagsverket, vid och berättade om vad som hänt i Myndighetsnätverket hittills i år. Mötets deltagare enades om att nätverket är en bra plattform för regionen. Tillsammans är vi starka och det är viktigt att vi taktiskt arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Nätverket bidrar till att skapa en attraktionskraft för att locka såväl nya som gamla medarbetare att bo och arbeta i regionen.

Hur kan vi på bästa sätt använda kraften i varandra?
Ett bra samarbete kräver kontinuitet och gemensamma mål. I Myndighetnätverkets regi kommer vi nu att se över hur vi i framtiden ska arbeta mellan de två olika medlemsnivåer som finns i nätverket. Kanske nivåerna ska slås ihop i framtiden? Nätverkets alla deltagare behöver regelbundet vara delaktiga och bidra med sina respektive kunskaper för att dra nytta av nätverkets alla förmågor. En viss rörlighet mellan Myndighetnätverkets medlemsorganisationer skapar ett bra samarbete.

Våra förväntningar och framtidsplaner
Ett av de områden som Myndighetsnätverket kommer fokusera på framöver, är att försöka hitta en långsiktig  strategi för regionens kompetensförsörjning. Vi ska undersöka vilken kompetens som behövs framåt och genom olika insatser och samarbeten, till exempel med Mittuniversitet, försöka attrahera den kompetens vi ser att vi har behov av.

Vi ska skaffa oss en gemensam bild av vad vi har för spännande uppdrag i regionen och genom nätverket marknadsföra dem på bred front. Vi ska också arbeta med att kartlägga alla nätverk och kontaktvägar vi är involverade i och har idag.  Regionen har i dagsläget starka kluster inom it, juridik, arkiv samt bank, pension och försäkring. Dessa nav ska vi arbeta för att bevara och utveckla.

Text och foto: Camilla Borgström